Nové podlahy

Aby vaše nová podlaha nebyla obrána o její životnost, musí být provedena kvalitně. Dalším důležitým požadavkem je dlouhodobá odolnost vůči opotřebení, které je vyvoláno statickým zatížením a provozem.

Produkty pro aplikaci nové podlahy

Kdy použít

 • Pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah
 • Zvýšení odolnosti v obrusu a vsakování
 • Prodloužení životnosti betonových podlah
 • Zvýšení estetického vzhledu betonových podlah

Jak použít

 • Po položení betonové desky v min. 10 cm
 • Aplikujte přesyp čerstvé desky vsypovou směsí
 • Proveďte zahlazení
 • Aplikujte krycí uzavírací lak
 • Na závěr prořezejte spáry a vyplňte tmelem

Kdy použít

 • K dosažení maximálního vytvrzení původní podlahy a zlepšení jejích vlastností
 • Snížení pórovitosti původního povrchu, vyšší mrazuvzdornosti
 • Dodržení zásad původní aplikace dle projektové dokumentace

Jak použít

 • Původní podlahu očistěte a zbavte nesoudržných částí
 • Podklad intenzivně prosyťte vodou
 • Aplikujte cementový můstek Fortedur 1091
 • Smíchejte dle návodu potěrovou směs s vodou
 • Rozprostřete latí
 • Po dosažení tuhnutí povrch mechanicky hlaďte strojními rotačními hladičkami
 • Aplikujte krycí uzavírací lak Fortecoat
 • Na závěr prořezejte spáry a vyplňte tmelem

Kontaktujte nás

Kdo Vám zavolá zpět

Jaroslav Hedrich

Obchodní oddělení pro Českou republiku

Kdo Vám zavolá zpět

Mário Vozník

Obchodní oddělení pro Slovenskou republiku