Podporujeme

Pomáhat firmám a organizacím v našem regionu, jsme si dali jako společenský závazek. Cíleně dlouhodobě přispíváme spoustě regionálních neziskových organizací, podporujeme pomocí jednorázových aktivit malé sportovce a sportovní kluby, směřujeme vlastní podnikatelské aktivity tak, aby napomohly osvětě, ekologii či vyšší společenské hodnotě.

Veškeré aktivity můžeme rozdělit do kategorie společenského nebo ekologického uvědomění. Ať už se jedná o podporu kulturních akcí, charitativních činností, vzdělávací snahy, nebo ochrany přírody, přijímáme za své ohleduplnost vůči všemu a všem kolem nás.

Podporujeme to nejdůležitější - zdraví

Mobilní Hospic Ondrášek

Organizace zabývající se komplexní podporou nevyléčitelně nemocných dětí i dospělých v posledním období života. S odbornou péčí jim umožňují strávit tyto dny doma v kruhu rodiny. Mobilní hospic Ondrášek už 13 let poskytuje služby nevyléčitelně nemocným dospělým a dětem. Každoročně pečuje o cca 150 dospělých a 20 dětských pacientů a jejich rodin na území Ostravy a okolí do 30 km (pro dospělé) a na území Moravskoslezského kraje (pro děti).

Stonožka Ostrava

Organizace pro pomoc osobám s postižením – mentálním, fyzickým, kombinovaným, i osobám s poruchou autistického spektra ve věku 6 – 64 let.

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením.

Umožňujeme vzdělávání

Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Přečtěte si více informací o projektu Celé Česko čte dětem. 

Paměť národa

Jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků, budovanou po celé Evropě jednotlivci, neziskovými organizacemi, školskými a vzdělávacími, státními a příspěvkovými institucemi, kteří chtějí své nahrávky, texty, fotografie a archivní dokumenty sdílet, porovnávat, vyhodnocovat a společně nad nimi diskutovat. Uchovávané a zpřístupněné sbírky vzpomínek pamětníků napomáhají ke zkoumání moderních dějin. Vznik sbírky byl motivován potřebou nalezení platformy, jež by umožnila v digitální formě ukládat, sdílet a vzájemně porovnávat jednotlivé badatelské výstupy. Zavzpomínejte i vy a přečtěte si příběhy z Paměti národa.

Centrum PANT

PANT se od svého vzniku (2007) zaměřuje na výuku a popularizaci dějin 20. století. Provozuje portál www.moderni-dejiny.cz, který využívá na 90 % učitelů dějepisu. Má i polskou, slovenskou a maďarskou jazykovou mutaci. Centrum realizuje pro veřejnost a školy konference, putovní výstavy, filmové projekce, kulturní a vzdělávací akce a debaty. Je producent a spolutvůrce vzdělávacích filmových dokumentů, vydává knihy popularizující moderní dějiny a metodické příručky pro učitele.  Centrum PANT je označováno za vzdělávací instituci s mnoha akreditovanými vzdělávacími projekty.

Pomáháme s obnovou planety

Ředitel a majitel naší společnosti Fortemix Adam Milata tvrdí, že cílem podnikání není jen zisk, ale především aktivní zodpovědnost vůči společnosti a planetě.

A že to nejsou jen slova, potvrzujeme mimo jiné spoluprací se sdružením Eden reforestation project. To si dalo za cíl obnovu lesů v různých koutech světa. Momentálně působí v osmi zemích a vysadilo již téměř 600 milionů stromů. Zároveň na práci najímají místní obyvatele žijící v chudých komunitách, kteří takto dostanou možnost důstojné obživy. Tímto vytváří dokonalý koloběh, jak pomoct nejen přírodě, ale i obyvatelům dané země. Více informací můžete najít na https://edenprojects.org/

A jak výsadba stromů souvisí s podlahou, která se vyrábí poblíž Ostravy? Firma Fortemix se zavázala, že za vyrobený 1  m2 dlaždic věnuje částku na sazenici (strom). Majitel firmy si vybral oblast v Nepálu. Takto vyroste nová zalesněná oblast s téměř 750 000 novými stromy. Díky tomu najdou práci desítky obyvatel, což v těchto končinách není vůbec jednoduché.

Z tohoto příběhu je vidět, že pokud máte chuť, vizi a především srdce, můžete se podílet na obnově naší planety a pomoci obyvatelům chudých oblastí odkudkoliv.

Přispíváme ke kultuře v našem regionu

Festival Sweetsen

Největší frýdecko-místecký hudební, divadelní a filmový festival. Z komorní akce pro hrstku přátel, která poprvé proběhla v roce 2004, se během let stala jedna z největších a zároveň i nejoriginálnějších kulturních akcí v České republice. Výjimečnost tohoto festivalu spočívá především na charitativním základu celého festivalu, umělcích jen z Frýdku Místku, účasti bez honoráře a volném vstupném pro všechny návštěvníky. Přijďte navštívit festival Sweetsen a poznejte náš region i trochu jinak.

Podpora regionálních produktů

V rámci vlastních zakázek informujeme zákazníky o speciálních produktech z České republiky, čímž přispíváme nejen ke zvýšení povědomí, podporujeme lokální výrobce, ale připomínáme už málem zapomenuté řemesla a umění.

Klademe důraz na sport a pohyb

Klub házené Paskov

„Prve bych rád poděkoval vaší firmě za sponzorský dar, který jste poskytli mladým házenkářům (žákům) spojeného družstva Paskova a Krmelína. Tento dar nám umožnil nákup teplákových souprav pro venkovní trénování i v chladnějším počasí.

Dále jsme pak mohli dokoupit několik házenkářských míčů a další tréninkové vybavení (mety, koordinační žebřík, medicimbály, aj.), které nám jistě pomůže ve zkvalitnění tréninků i v celkovém zlepšení herních a fyzických dispozic našich mladých házenkářů. Děkujeme.“

Za KH Paskov a TJ Sokol Krmelín trenér staršího žactva Maňák Richard

Florbalový klub Paskov

“Klub Paskov Saurians organizuje vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy usiluje o zpřístupňování sportovní činnosti především pro mládež a dalším zájemcům ze všech vrstev společnosti. Finanční dar, který jsme obdrželi využijeme jako startovné na turnaje, na dopravu a ubytování. A hlavně pro vybavení pro děti – florbalové hole, brankářská výstroj. “

Moravcová Sandra, předseda klubu

HC Kopřivnice

 

„Dobrý den, tímto Vám chci za “hokejové kluky” 4. třídy HC Kopřivnice moc poděkovat!!!“

Jiří Prokeš, HC Kopřivnice

Nepřehlížíme význam přírody

Nové složení recyklátu

Používání recyklovaného materiálu

Můžeme podporovat i vaši neziskovou organizaci!

Máte ve svém okolí neziskovou organizaci, která by ocenila pomoc? Pokud je zaměřená na pomoc sociálně, nebo fyzicky znevýhodněným osobám, podpoře vzdělávání, nebo ekologii, napište nám. Rádi pomůžeme.

    Své nápady pište na adresu: holeckova@fortemix.cz