Fornivel

Samonivelační stěrky na cementové bázi

Cementové samonivelační stěrky jsou finální nebo vyrovnávací vrstvy vyzrálých betonových podlah. Pomůžou vám s řešením nerovností různého typu. Jedná se o rychlou metodu vyrovnání a opravy podkladu, který se opotřeboval léty používání, nebo byl nadměrně namáhán. Použitím vznikne souvislá a hladká plocha. Tu můžete dále upravovat nátěry, nebo ponechat jako konečnou nášlapnou vrstvu.

Samonivelační stěrka Fornivel se vyznačuje krátkým časem tuhnutí. Výrobek je aplikovatelný na vyzrálé podklady především v provozech, kde je požadována vysoká odolnost a vynikající rovinatost a přilnavost k podkladnímu betonu.

Věděli jste?

Jaký je rozdíl mezi stěrkou a podlahovým potěrem? Hmota s označením Stěrka je definována podle norem. Jedná se o jemnozrnný materiál s maximální velikostí zrna do 0,6 mm, výjimečně do 1,2 mm. Aplikuje se obvykle v tloušťkách 4 až 8 mm, výjimečně do 15 mm. Potěr je materiál s maximální velikostí zrna do 4 mm, výjimečně do 8 mm. Aplikuje se nejčastěji v tloušťkách 15 až 60 mm.

Potřebujete li pro vyrovnání materiál s větší velikostí zrn, doporučujeme použít produkt FORTEDUR WET, který patří do kategorie cementových potěrů. Případně rychlopotěr FORCEM.

Doporučení

Fornivel se vyrábí v sypké podobě, takže je zapotřebí jej rozmíchat s patřičným množstvím vody. Při míchání vždy dodržujte návod. Pokud byste nedodrželi poměr hmoty a vody, může dojít k tomu, že stěrka ztratí svoji pevnost a zcela nezatuhne nebo v opačném případě zatuhne příliš rychle.


Speciální příměsi ve složení

Aditivum ASA

Aditivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměsí obsaženou přímo v suché směsi, která výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy, čímž zdokonaluje výsledný vizuální dojem a zároveň vylepšuje mechanické vlastnosti materiálu. Kromě toho snižuje u samonivelačních stěrek náročnost pokládky.

Aditivum CRYX

Aditivum CRYX vytváří tzv. krystalizační efekt, který váže záměsovou vodu do krystalizační struktury vznikající hmoty, čímž zamezuje jejímu unikání do prostoru, snižuje čas tuhnutí a zejména výrazně omezuje vznik mikrotrhlin.

CRACK STOP (CS)

Vlákna CRACK STOP (CS). Výrobek obsahuje vysoce odolná zirkoničitá vlákna, která zajišťují trojrozměrné (všesměrové) vyztužení hmoty v průběhu jejího zrání a následně napomáhá zvyšovat odolnost vůči vysokému lokálnímu zatížení.

Abraziodolné mikročástice

Příměsemi vysoce abraziodolných mikročástic, které se stávají součástí nejsvrchnější povrchové vrstvy výsledného systému, se daří výrazně zvyšovat povrchovou odolnost.

SILICA EFFECT

Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce je díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižší nasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dále zvýšení fyzikálně-mechanických vlastností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.

Výhody výrobku

Mnohonásobná životnost podlahy ve srovnání s klasickými betony
Vysoká odolnost vůči vysoké provozní zátěži
Neprašnost a nekluznost povrchu
Jednoduchost a rychlost pokládky
Vysoká tekutost
Vysoká přilnavost k podkladnímu betonu
Rychle tvrdnoucí
Vysoká kompatibilita s nátěrovými hmotami Fortecoat

Nevýhody výrobku

Nutný dobrý podklad a jeho kvalitní příprava
Potřeba kvalitní a odborné aplikace

Synergický efekt

Abyste zabezpečili maximální účinnost podlahového systému doporučujeme používat spolu se samonivelační stěrkou také nátěry podporující vlastnosti výsledné podlahy.

Fortecoat 1410 –nátěr zajišťující dobrou přilnavost penetrace k podkladu a také vrstvy nanášené na podklad. Nátěr proniká do podkladu a snižuje jeho nasákavost, přičemž jej zpevňuje a zajišťuje jeho hydrofobnost. Tento speciálně navržený podkladní nátěr dokonale připravuje podklad před aplikací dalších složek systému.

Fortecoat 1420 a 1421 jsou speciální ošetřující, impregnační a vytvrzující roztoky na vodní bázi. Nejčastěji používané jako finální nátěry na samonivelační podlahy Fornivel. Díky své naprosté kompatibilitě s ostatními složkami, vytváří ideální jednotu projevující se v dokonalejším vytvrzení podlahové vrstvy a jejím utěsnění proti olejům a vodě.

Technické parametry

Typ výrobku11101111 CS11201121 CS11301131 CS
Použitípodkladní pro lehké zatíženípodkladní pro lehké zatíženípodkladní i finální pro střední zatíženípodkladní i finální pro střední zatíženífinální pro vysoké zatíženífinální pro vysoké zatížení
Výztužzirkonič. vláknazirkonič. vláknazirkonič. vlákna
Odolnost v obrusu podle BCA0,050 mm0,050 mm0,040 mm0,040 mm
Odolnost podle Böhma (cm3 / 50 cm2)max. 5,5max. 5,5max. 4,5max. 4,5
Pevnost v tlaku po 28 dnech>25 MPa>25 MPa>35 MPa>35 MPa>45 MPa>45 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech>6 MPa>6 MPa>7 MPa>7 MPa>8 MPa>8 MPa
Barvasvětle šedásvětle šedádle ceníkudle ceníkudle ceníkudle ceníku
Tloušťka vrstvy1-10 mm1-10 mm4-15 mm4-15 mm4-15 mm4-15 mm
Spotřeba kg/mm/m21,51,51,71,71,71,7
Záměsová voda (l/25 kg)6,0-6,56,0-6,54,75-5,254,75-5,254,75-5,254,75-5,25
Zpracovatelnost směsi při 20°C (minut)202015151515
Pochůznost při 20°C (hod.)2-42-42-42-42-42-4
Plné zatížení (dnů)117777
Rozlivná zkouška (ø 45mm x ↕ 96 mm)26-28 cm26-28 cm23-25 cm23-25 cm23-25 cm23-25 cm

Dokumenty ke stažení