Produkty

Poznatky z minulých podnikatelských aktivit a naši zkušení odborníci nám umožnili postavit bez nadsázky jednu z nejmodernějších a v našem segmentu trhu i nejvýkonnějších výrobních linek na materiály pro průmyslové podlahy a betonové podlahy obecně.

Díky velkému důrazu na kvalitu vyráběných produktů, jsou neodmyslitelnou součástí systémy kontroly kvality. Jak vstupních, tak výstupních materiálů, pomocí počítačově řízených zkušebních přístrojů. Těmi jsou zejména zařízení na měření otěruvzdornosti postavený na bázi anglické metody BCA, Vicatův přístroj, přístroj k laserovému měření objemových změn nebo v neposlední řadě počítačem řízený lis k měření pevnosti v tlaku a tahu za ohybu.

Jedním z dalších nástrojů kontroly našich výrobků je i implementovaný systém sledování výroby, který je okamžitě schopen z informace obsažené na výrobku vyčíst všechny údaje o výrobě a dodávce.

Produktové řady Fortemix

Systémovost produktů

V rámci celého spektra našich výrobků je kladen důraz na jejich systémovost tzn. schopnost ve vzájemných kombinacích vytvořit bezchybný komplex, kde každá složka je plně vyladěna v rámci celku.

U systému Fornivel pomáhá suché složce systému penetrační nátěr Fortecoat 1410 správně připravit podklad před samotnou pokládkou suché složky. Nátěr Fortecoat 1420 a 1421 následně výsledný povrch ošetřuje a především vytvrzuje. U systému Fortedur zajišťuje nátěr Fortecoat 1425 a 1426, že dané vsypové podlaze bude zabráněním úniku vody poskytnut dostatečný čas na vytvrdnutí a u vyzrálé podlahy se znatelně sníží nasákavost.

Pro systém FormulaForte zajišťuje FormulaForte Hard vytvrzení a FormulaForte Shine zvýšení lesku. Těmito kombinacemi našich produktů tedy lze dosáhnout vyšších užitných vlastností podlah.