Proč Fortemix?
Naše materiály jsou
na více než 5 000 000 m2
Naše produkty vyrábíme
v České republice
na vlastních technologiích
Jsme zastoupeni
v 9 zemích
Střední a Východní Evropy
Videoprezentace

 

 

O produktech firmy Fortemix

Vsypy pro průmyslové podlahy Fortedur

Pro nové průmyslové podlahy vyrábíme vsypy Fortedur aplikované na čerstvé betónové podlahy metodou suchý na mokrý (dříve označované jako pancéřové podlahy). Vsypy Fortedur jsou rozděleny do kategorií podle plniv a tomu odpovídá i možné zatížení průmyslových podlah s touto úpravou betonové podlahy.

 

Tenkovrstvé lité potěry Fortedur Wet pro renovaci podlah

Pro nové i staré průmyslové podlahy vyrábíme tenkovrstvé lité potěry Fortedur Wet aplikované jak na čerstvé betonové podlahy, tak i na starší průmyslové podlahy. Na čerstvé betonové podlahy se používají potěry Fortedur Wet zejm. pokud jde o haly vysokého skladování nebo v případě, že je kladen zvýšený důraz na estetiku podlahy zejm. u probarvených verzí potěru. Hlavním zaměřením tenkovrstvých litých potěrů je oprava podlahy, rekonstrukce podlahy a renovace podlahy, která již sprašuje, delaminuje nebo je jinak degradovaná.

 

Plastová dlažba Fortelock

V případě nutnosti okamžité renovace podlah je možno využít plastové podlahy Fortelock se zámky pro volné kladení. PVC podlaha z dlaždic Fortelock je vhodná do výroby, skladů, jako podlaha do garáže nebo dlažba do garáže, jako sportovní podlaha i jako interiérová dlažba.

 

Nátěry na beton FormulaForte

Chemicky vytvrzené a esteticky zušlechtěné průmyslové podlahy jsou vytvořeny aplikací světově unikátních nátěrů na beton FormulaForte na vyzrálou betonovou podlahu. Tyto nátěry na beton zajišťují vytvrzení průmyslové podlahy chemickou přeměnou měkkých částic betonové podlahy na vysoce odolné sloučeniny. Vytvrzení podlahy a jejího zušlechtění se využívá zejm. při renovaci podlahy, rekonstrukci podlahy nebo jako oprava podlahy, pokud povrch není nutné reprofilovat.

 

Samonivelační stěrky Fornivel pro rychlé opravy podlah

Když je nutná, rychlá oprava podlahy zejm. průmyslové podlahy, máme vyvinuty průmyslové samonivelační stěrky Fornivel. Samonivelační hmota Fornivel je určena na různé betonové podlahy jako finální vrstva průmyslových podlah nebo jako podkladní vrstva pod epoxidové stěrky nebo polyuretanové stěrky. Nivelační hmota Fornivel se používá zejména na opravy betonové podlahy nebo při rekonstrukci podlahy nebo renovaci podlahy.

 

 

Proč právě u nás

Zákazník až na prvním místě

V takto silném konkurenčním boji, který zde na trhu stavebních hmot pro průmyslové podlahy existuje, je jedinou možností udělat pro našeho zákazníka vše.

 

Inovace pro Vás a bez příplatku

Naše hmoty (vsypy, potěry, samonivelační stěrky) obsahují aditiva ASA a CRYX, které výrazně snižují objemové změny a tím snižují tvorbu mikrotrhlin, což je důležité jak u nových podlah tak u renovací podlah, rekonstrukcí podlah a u oprav podlah. Kromě toho SILICA EFFECT vytvoří z aplikovaného výrobku naprosto kompaktní celek, který je následně materiálově hodnotnější. FormulaForte obsahuje patentově chráněné komponenty chemicky vytvrzující betónovou podlahu a unikátní čisté křemičitany výrazně zvyšující kvalitu ošetření betonové podlahy. Tyto inovativní komponenty našich výrobků pro průmyslové podlahy Vám navíc poskytujeme bez jakéhokoliv příplatku.

 

Moderní výroba

Poznatky z minulých podnikatelských aktivit a naši zkušení odborníci nám umožnili postavit bez nadsázky jednu z nejmodernějších a v našem segmentu trhu i nejvýkonnějších výrobních linek na materiály pro průmyslové podlahy a betonové podlahy obecně, která vyrábí naše vsypy, potěry a samonivelační stěrky. Automatizovaný počítačový systém řízení jen dostává receptury, načež si celý další proces výroby od zásobníku po paletizér řídí sám. Lidský faktor je tedy zredukován na minimum a naše výrobky mohou tvořit pevný základ vaší nové podlahy nebo mohou posloužit při opravě podlahy nebo při renovaci podlahy nebo rekonstrukci podlahy.

 

Kvalita na jiné úrovni

Zmiňované omezení lidského faktoru a výroba dle norem ISO 9001 a ISO 14001 následně zaručuje výrazné snížení možností vzniku chyb v produkci materiálů pro průmyslové podlahy. K redukci i zbývajících možností neshod máme zavedený velice přísný systém kontroly jak vstupních tak i výstupních materiálů pomocí počítačově řízených zkušebních přístrojů. Těmi jsou například přístroj na měření otěruvzdornosti postavený na bázi anglické metody BCA, Vicatův přístroj, přístroj k laserovému měření objemových změn nebo v neposlední řadě počítačem řízený lis k měření pevnosti v tlaku a tahu za ohybu. Jedním z dalších nástrojů kontroly našich výrobků je i implementovaný systém sledování výroby, který je okamžitě schopen z informace obsažené na pytli s výrobkem vyčíst všechny údaje o výrobě a dodávce.

Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz