FormulaForte

Vytvrzující a zušlechťující nátěry

Chemicky vytvrzené a esteticky zušlechtěné podlahy jsou vytvořeny aplikací světově unikátních nátěrů z řady FormulaForte na vyzrálý betonový podklad.

Tyto nátěry zajišťují vytvrzení podlahy chemickou přeměnou měkkých částic na vysoce odolné sloučeniny. Rovněž zajišťují dlouhodobé a stálé zvyšování kompaktnosti a hydrofobity povrchu vyplněním volných pórů C-S-H gelem. V neposlední řadě zajišťují zlepšení estetických vlastností zvýšením lesku podlahy.

Povrchy ošetřené integrovanými polymerkřemičitany ve fázi hlazení omezují defekty vzniklé z důvodu kropení povrchu vodou a zvyšují fyzikálně-mechanické parametry svrchní vrstvy podlah.

Ošetřené povrchy odolávají povrchové abrazi, mají eliminovanou prašnost, sníženou nasákavost a snadněji se čistí. Systém FormulaForte může být použit společně s mechanickými úpravami povrchu, jako jsou broušení, brokování apod., tak i bez těchto úprav.Opakovanou údržbou pomocí čistících strojů se vytváří na povrchu podkladu hladký, zpevňující film, který zvyšuje estetickou hodnotu podlahy. Přípravek je aplikovatelný pro stabilizaci narušených betonových povrchů.

Výhody systému

Chemické vytvrzení povrchu

Zajištění efektivního a znatelného vytvrzení a s tím spojeného zvýšení obrusu odolnosti podlahy a to výrazně více i ve srovnání s jinými lithnými, draselnými a sodnými systémy.

Snížení prašnosti

Systém FormulaForte ucpává povrchovou strukturu a mikropóry betonu, čímž primárně zamezuje uvolňování mikročástic způsobující sprašování podlahy

Zjednodušení čištění

V souvislosti se snížením nasákavosti povrchu dochází i k zvýšení odolnosti proti skvrnám, neboť oleje a další kontaminující látky mají omezenou možnost penetrace povrchu

Jednoduchost aplikace

Systém snižuje aplikační čas a náklady oproti broušení a leštění betonu. Oproti jiným impregnačním přípravkům je bezpečnější a jednodušší na aplikaci, neboť eliminuje potřebu čištění solí / výkvětů po aplikaci.

Zvýšení lesku
Utěsnění a hydrofobizace povrchu
Tolerance vůči vlhkosti podkladu

Nevýhody systému

Kopíruje povrch, tzn. nevyplní podlahy s výtluky nebo trhlinami

Unikátní složení

Chemické vytvrzení způsobuje zaplnění pórů rigidním C-S-H gelem a chemickou přeměnu měkkých částic na vysoce odolné sloučeniny. Přední laboratoře potvrdily účinky přípravků FormulaForte v oblasti zvýšení obrusuodolnosti betonu, snížení nasákavosti a zvýšení pevnosti v tlaku.

Porovnání produktů FormulaForte

Výrobek FormulaForte 1605 Integral 1610 Hard 1620 SuperHard 1630 Shine
Dodávka kapalina kapalina kapalina kapalina
Odolnost v obrusu zvýšení až o 32% zvýšení až o 39% zvýšení až o 75%
Pevnost v tlaku zvýšení až o 21% zvýšení až o 42% zvýšení až o 49%
Hloubka průsaku vody snížení o 33% snížení o 53% snížení o 68%
Odolnost proti vodě a chem. rozmraz. prostředkům
Ošetřený povrch odpad max. 250 g odpad max. 250 g odpad max. 250 g
Neošetřený povrch odpad max. 1300 g odpad max. 1300 g odpad max. 1300 g
Hloubka průniku až 2 mm až 12 mm až 12 mm 1-2 mm
Doba schnutí 15-30 min. při 20°C 2-6 hod. při 20°C 1-3 hod. při 20°C 2-4 hod. při 20°C
Hustota 1.050 kg/m3 1.050 kg/m3 1.050 kg/m3 1.050 kg/m3
Spotřeba 0,05-0,40 l/m2 0,05-0,25 l/m2/1 vrstva 0,05-0,25 l/m2/1 vrstva 0,05-0,25 l/m2/1 vrstva

FormulaForte 1605 Integral

 • polymerkřemičitan unikátně integrující čisté křemičitany o velikosti nanočástic do polymerní kapaliny s
  minimalizovaným povrchovým napětím pro zvýšení maximalizaci penetrace do kapilární struktury
 • lubrikuje hlazený povrch pro jednodušší a účinnější hlazení bez nutnosti skrápění vodou
 • urychluje celkovou dobu hlazení
 • prodloužením doby zpracovatelnosti o 15-30 minut zjednodušuje hlazení a zlepšuje kvalitu výsledného povrchu
 • snižuje rychlost odpařování a tím pomáhá při hlazení na slunci, při větru, suchu, na venkovních prostranstvích apod.
 • snižuje námahu při hlazení a snižuje opotřebení strojů
 • zvyšuje finální obrusuodolnost podlahy díky synergickému působení s amorfním oxidem křemičitým používaným v aditivu Silica Effect ve vsypech Fortedur
 • díky čistým křemičitanům vytváří tvrdší, méně nasákavý povrch odolnější skvrnám
 • zajišťuje vytvrzení, hydrofobizaci a estetické zušlechtění povrchu

FormulaForte 1610 Hard

 • zajišťuje vytvrzení, hydrofobizaci a estetické zušlechtění povrchu
 • může být použit samostatně nebo v kombinaci s FormulaForte 1630 Shine pro dosažení maximálního lesku
 • obsahuje technologii čistých křemičitanů a dlouhodobé krystalizace

FormulaForte 1620 SuperHard

 • zajišťuje maximální vytvrzení, konsolidaci a hydrofobizaci povrchu
 • z hlediska estetického efektu a pro dosažení lesku je nutno použít v kombinaci s FormulaForte 1630 Shine
 • obsahuje technologii čistých křemičitanů a dlouhodobé krystalizace
 • obsahuje technologii chemického vytvrzení

FormulaForte 1630 Shine

 • zajišťuje dosažení maximálního lesku, hydrofobizaci a finální uzavření povrchu

Synergický efekt produktů FormulaForte

Ať už se jedná o nové nebo užívané povrchy, pro zvýšení efektu účinnosti vytvrzení, můžete kombinovat jednotlivé přípravky FormulaForte.

Užívané povrchy

Vysoké vytvrzení

 • 1-2 vrstvy FormulaForte 1610 Hard

Vysoké vytvrzení + maximální lesk

 • 1-2 vrstvy FormulaForte 1610 Hard
 • 1 vrstva FormulaForte 1630 Shine

Chemického vytvrzení + maximální lesk

 • 1-2 vrstvy FormulaForte 1620 SuperHard
 • 1 vrstva FormulaForte 1630 Shine

Nové povrchy

Vysoké vytvrzení

 • Aplikace FormulaForte 1605 Integral v době hlazení povrchu
 • 1 vrstva krycího laku (curing) např. Fortecoat 1425