Forcem

Potěry na cementové bázi

Vyrovnávací roztékavý rychlopotěr Forcem je určen pro přípravu vyrovnávací vrstvy betonových podlah, u kterých je požadována vynikající rovinatost a přilnavost k podkladnímu betonu.

Forcem je aplikovatelný na vyzrálé podklady a díky rychlé ztrátě vlhkosti a kompatibilitě složení, lze na něj aplikovat finální povrchy s minimálními technologickými přestávkami.


Speciální příměsi ve složení

Aditivum ASA

Aditivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměsí obsaženou přímo v suché směsi, která výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy, čímž zdokonaluje výsledný vizuální dojem a zároveň vylepšuje mechanické vlastnosti materiálu. Kromě toho snižuje u samonivelačních stěrek náročnost pokládky.

Aditivum CRYX

Aditivum CRYX vytváří tzv. krystalizační efekt, který váže záměsovou vodu do krystalizační struktury vznikající hmoty, čímž zamezuje jejímu unikání do prostoru, snižuje čas tuhnutí a zejména výrazně omezuje vznik mikrotrhlin.

Vlákna CRACK STOP (CS)

Vlákna CRACK STOP (CS). Výrobek obsahuje vysoce odolná zirkoničitá vlákna, která zajišťují trojrozměrné (všesměrové) vyztužení hmoty v průběhu jejího zrání a následně napomáhá zvyšovat odolnost vůči vysokému lokálnímu zatížení.

SILICA EFFECT

Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce je díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižší nasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dále zvýšení fyzikálně-mechanických vlastností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.

Výhody výrobku

Vysoká tekutost, dosažení vynikající rovinatosti v tl. 10 – 50 mm
Vysoká přilnavost k podkladnímu betonu
Vysoká produktivita a jednoduchost pokládky
Rychlá ztráta vlhkosti, minimální objemové změny, minimální
Technologické přestávky

Nevýhody výrobku

Nevhodné pro venkovní plochy
Závislost na odborné aplikaci

Technické parametry

Typ výrobku 1310 1311
Výztuž zirkoničitá vlákna (Crack Stop)
Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 35 MPa min. 35 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech min. 7 MPa min. 7 MPa
Množství záměsové vody 3,5-4 l/25 kg 3,5-4 l/25 kg
Barva světle šedá světle šedá
Tloušťka vrstvy 10-50 mm 10-50 mm
Spotřeba při tloušťce 1,8 kg/m2 1,8 kg/m2
Zpracovatelnost směsi při 20°C min. 30 minut min. 30 minut
Pochůznost při 20°C po 2-4 hod. po 2-4 hod.
Plné zatížení/aplikace další vrstvy při 20°C po 7 dnech po 7 dnech

Dokumenty ke stažení