Forcem

Potěry na cementové bázi

Vyrovnávací roztékavý rychlopotěr Forcem je určen pro přípravu vyrovnávací vrstvy betonových podlah, u kterých je požadována vynikající rovinatost a přilnavost k podkladnímu betonu.

Forcem je aplikovatelný na vyzrálé podklady a díky rychlé ztrátě vlhkosti a kompatibilitě složení, lze na něj aplikovat finální povrchy s minimálními technologickými přestávkami.


Speciální příměsi ve složení

Aditivum ASA

Aditivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměsí obsaženou přímo v suché směsi, která výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy, čímž zdokonaluje výsledný vizuální dojem a zároveň vylepšuje mechanické vlastnosti materiálu. Kromě toho snižuje u samonivelačních stěrek náročnost pokládky.

Aditivum CRYX

Aditivum CRYX vytváří tzv. krystalizační efekt, který váže záměsovou vodu do krystalizační struktury vznikající hmoty, čímž zamezuje jejímu unikání do prostoru, snižuje čas tuhnutí a zejména výrazně omezuje vznik mikrotrhlin.

Vlákna CRACK STOP (CS)

Vlákna CRACK STOP (CS). Výrobek obsahuje vysoce odolná zirkoničitá vlákna, která zajišťují trojrozměrné (všesměrové) vyztužení hmoty v průběhu jejího zrání a následně napomáhá zvyšovat odolnost vůči vysokému lokálnímu zatížení.

SILICA EFFECT

Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce je díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižší nasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dále zvýšení fyzikálně-mechanických vlastností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.

Výhody výrobku

Vysoká tekutost, dosažení vynikající rovinatosti v tl. 10 – 50 mm
Vysoká přilnavost k podkladnímu betonu
Vysoká produktivita a jednoduchost pokládky
Rychlá ztráta vlhkosti, minimální objemové změny, minimální
Technologické přestávky

Nevýhody výrobku

Nevhodné pro venkovní plochy
Závislost na odborné aplikaci

Technické parametry

Typ výrobku13101311
Výztužzirkoničitá vlákna (Crack Stop)
Pevnost v tlaku po 28 dnechmin. 35 MPamin. 35 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnechmin. 7 MPamin. 7 MPa
Množství záměsové vody3,5-4 l/25 kg3,5-4 l/25 kg
Barvasvětle šedásvětle šedá
Tloušťka vrstvy10-50 mm10-50 mm
Spotřeba při tloušťce1,8 kg/m21,8 kg/m2
Zpracovatelnost směsi při 20°Cmin. 30 minutmin. 30 minut
Pochůznost při 20°Cpo 2-4 hod.po 2-4 hod.
Plné zatížení/aplikace další vrstvy při 20°Cpo 7 dnechpo 7 dnech

Dokumenty ke stažení