Fortecoat

Nátěry na cementové podlahy

Nátěry Fortecoat jsou přizpůsobeny potřebám zákazníka. Z produktů si vyberete, ať už řešíte finální nátěr na samonivelační podlahy, penetrační nátěr pod samonivelační stěrky, nebo ošetřující nátěr na čerstvé betonové plochy.

Vhodnými prostory pro využití nátěrů na betonové plochy jsou vysoko zátěžové regálové sklady, výrobní prostory, dílny i logistická a skladovací centra. Upravené podlahové systémy zajistí omezení prašnosti, zvýší mechanickou i chemickou odolnost a usnadní údržbu.

Ošetřovací nátěr na čerstvé betony a vsypy - Fortecoat 1425, 1426, 1427

Ošetřující, utěsňující, impregnační a vytvrzující roztok používaný jako finální nátěr na betonové podlahy zušlechtěné technologií strojně hlazených vsypů či potěrů. Aplikací roztoku se omezuje ztráta záměsové vody, čímž se zlepšují podmínky vytvrzení, které zajistí vyšší pevnostní hodnoty nosné betonové desky i jeho povrchové vrstvy. Současně dochází k uzavření pórů, což redukuje značně nasákavost povrchu. Takto upravené podlahové systémy zajistí omezení prašnosti, zvýší mechanickou i chemickou odolnost a usnadní údržbu.

Přednosti

 • výrobek 1426 je na vodní bázi – bez rozpouštědel
 • možnost aplikace v den položení betonu
 •  současné ošetření betonu a vytvoření finální vrstvy
 • optimalizace procesu hydratace betonu
 • utěsnění a impregnace povrchu
 • zvýšení pevnostních charakteristik
 • omezení prašnosti a zvýšení odolnosti proti obrusu

Technické parametry

Typ výrobku 1425 1426 1427
Na bázi ředidel vody dezaromatizovaných ředidel
Dodávka kapalina kapalina kapalina
Barva čirá mléčná čirá
Hustota 0,9-0,95 kg/l 1,05 kg/l 0,9-0,95 kg/l
Spotřeba 0,1-0,15 l/m3 0,1-0,15 l/m3 0,1-0,15 l/m3

Disperzní akrylátový penetrační nátěr pod samonivelační stěrky a potěry - Fortecoat 1410

Disperzní akrylátový vodou ředitelný koncentrovaný roztok. Dodává se v plastových nádobách, na požadovanou koncentraci se ředí přímo na pracovišti. Obsahuje aditiva, která zajišťují dobrou přilnavost penetrace k podkladu a také vrstvy nanášené na podklad. Nátěr proniká do podkladu a snižuje jeho nasákavost, přičemž jej zpevňuje a zajišťuje jeho hydrofobnost. Současně vytváří na povrchu podkladu hladký, zpevňující film, který zabraňuje prostupu vzduchu z podkladu a zvyšuje adhezi. Nátěr je aplikovatelný i pro stabilizaci a renovaci narušených betonových povrchů.

Přednosti

 • snadná zpracovatelnost
 • nízká ekonomická náročnost nátěru
 • dobré penetrační a stabilizační vlastnosti
 • nízkoviskózní roztok finálního přípravku
 • dobré mechanické vlastnosti
 • stabilní v cyklech mráz / tání
 • penetrační produkt s mnohaletým ověřeným použitím

Technické údaje

Druh podkladu Poměr ředění Fortecoat 1410 : voda
Beton 1 : 3
Suché, porézní povrchy 1. nátěr 1 : 5
Suché, porézní povrchy 2. nátěr 1 : 3

Fortecoat 1420 - Bezbarvý finální nátěr

Ošetřující, impregnační a vytvrzující roztok na vodné bázi, používaný jako finální nátěr na samonivelační podlahy Fornivel.
Výrobek je speciálně navržen pro lesklé bezbarvé sjednocení povrchu betonových podlah ve výrobních či skladových provozech. Aplikací roztoku se omezuje ztráta záměsové vody, čímž se zlepšují podmínky vytvrzení, které zajistí vyšší pevnostní hodnoty nosné betonové desky i jeho povrchové vrstvy.

Současně vytváří na povrchu podkladu hladký zpevňující film, dochází k uzavření pórů, značné redukci nasákavosti povrchu. Takto upravené podlahové systémy zajistí omezení prašnosti, zvýší mechanickou i chemickou odolnost a usnadní údržbu.

Přednosti

 • snadná zpracovatelnost
 • nízká ekonomická náročnost nátěru
 • současné ošetření povrchu a vytvoření finální vrstvy
 • možnost aplikace 24 hodin po položení samonivelační podlahy
 • zvýšení odolnosti proti obrusu
 • utěsnění a impregnace povrchu
 • omezení prašnosti a zvýšení

Technické údaje

Dodávka kapalina
Doba schnutí 2 – 4 hod. při 20°C
Hustota 1.050 kg/m3
Spotřeba 0,15 – 0,25 l/m2
Bod vzplanutí pod 21°C
Lesk stupeň 5
Tloušťka jednoho nátěru mi. 300 – 400μm