Dotace EU – Nízkouhlíkové technologie

Recyklovat je důležitější víc než kdy jindy

Společnost Fortemix se zabývá výrobou podlahových desek a střešních tašek z PVC. Jedním ze stěžejních prvků výroby ve společnosti je ekologický aspekt. Dlouhodobě se snaží do výrobního procesu zařadit inovativní environmentálně přátelské technologie.

Díky dotačnímu programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla v rámci projektu Využití druhotných surovin ve společnosti Fortemix produkce s.r.o. v letech 2019 až 2021 instalována a zprovozněna výrobní linka na produkci unikátní PVC střešní krytiny.

Jedná se o technologicky vyspělou linku, která umožňuje vysoce efektivní výrobu, která má nízkou uhlíkovou stopu s minimem vzniklého odpadu. Linka umožňuje výrobu z druhotných surovin, které jsou velmi obtížně skládkovatelné, konkrétně z recyklovaných odpadních elektrovodičů.

Celkové výdaje na pořízení, instalaci a zprovoznění výrobní linky činily téměř 52 mil. Kč., z čehož 18,1 mil. Kč tvořila dotace. Díky této částce mohlo být recyklováno 4 600 tun plastového recyklátu.

Znovuvyužitím odpadního materiálu společnost významně zvyšuje možnosti využití recyklátu na území České republiky a podílí se tak na zkvalitnění stavu životního prostředí.

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt: Využití druhotných surovin ve společnosti Fortemix produkce s.r.o.

Realizace: 31. 5. 2019 – 31. 5. 2021

Výdaje: 51 726 080,00 Kč

Dotace: 18 104 128,00 Kč

Jméno žadatele: Fortemix produkce s.r.o.

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Využití druhotných surovin ve společnosti Fortemix produkce s.r.o.“  (CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0018444), který je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie. Cílem projektu je dodávka, instalace a zprovoznění výrobní linky na produkci unikátní PVC střešní krytiny, jejíž výroba je založena na zpracování nakupovaného recyklátu ve formě granulí, což ve svém důsledku přispěje k zavedení nízkouhlíkové technologie v rámci výrobního areálu společnosti žadatele (tedy technologické linky k výrobě výrobků vyrobených z druhotných surovin). Předmětem projektu je tedy zavedení inovativní technologie na výrobu plastových výrobků (střešních tašek), jež budou vyráběny z druhotných surovin (recyklátu).