Dotace EU – Nízkouhlíkové technologie

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Využití druhotných surovin ve společnosti Fortemix produkce s.r.o.“  (CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0018444), který je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie. Cílem projektu je dodávka, instalace a zprovoznění výrobní linky na produkci unikátní PVC střešní krytiny, jejíž výroba je založena na zpracování nakupovaného recyklátu ve formě granulí, což ve svém důsledku přispěje k zavedení nízkouhlíkové technologie v rámci výrobního areálu společnosti žadatele (tedy technologické linky k výrobě výrobků vyrobených z druhotných surovin). Předmětem projektu je tedy zavedení inovativní technologie na výrobu plastových výrobků (střešních tašek), jež budou vyráběny z druhotných surovin (recyklátu).