Fortedur

Cementové vsypové směsi

Vsypy Fortedur jsou unikátně navržené suché práškové směsi kombinující tříděná tvrdá plniva, speciální druhy cementů a kompatibilní chemické přísady, které upravují jeho mechanické vlastnosti a zpracovatelnost. Jako plniva jsou použity především tříděné křemičité písky, slinuté oxidy, metalická plniva. Druh vsypu, který je určen především jeho obrusuvzdorností, se volí podle intenzity provozu a požadované zátěže.

Takto upravené podlahy nacházejí uplatnění především ve výrobních a skladových provozech dílnách, velkoobchodech, logistických centrech, nebo pro parkovací plochy.

Jsou vhodné především na místech, kde je požadována vysoká odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a kde je vyžadován podlahový systém s trvanlivým, hladkým a pevným povrchem. Další výhodou podlah je jejich zvýšená odolnost proti vsakování olejů a tuků.


Fortedur – suché vsypové směsi obsahující vybrané druhy cementů, plniv a chemických příměsí.

Typ výrobku 1010 1020 1025 1030
Plnivo Křemičité písky Na bázi slinut. oxiků Sl. oxid. + metalické Metalické plniva
hmotnostní obsah v suché směsi 66,42% 55,42% 27,71%+27,71% 56,5%
Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 65 MPa min. 70 MPa min. 80 MPa min. 80 MPa
Odolnost podle Böhma 5 cm3/50 cm2 2 cm3/50 cm2 1,5 cm3/50 cm3 1 cm3/50 cm2
Odolnost v obrusu podle BCA 0,05 mm 0,035 mm 0,025 mm 0,02 mm
Spotřeba 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2
Barva dle ceníku dle ceníku dle ceníku dle ceníku

Barevnost vsypu

Podlahy se vsypy se převážně realizují v přírodní šedé barvě (barva betonu). Vrstvu vsypu lze na základě požadavků zákazníka probarvit do zvoleného barevného odstínu. Konečná barevnost podlahy je vždy tvořena kombinací barevného vsypu s odstíny šedé.

Barevné provedení:

Natural
Light grey
Dark grey
Red
Green
Yellow

Speciální příměsi ve složení

Additivum ASA

Additivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměs obsažená přímo v suché směsi. Ta výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy zajištěním vyšší objemové stálosti. Můžete se proto spolehnout na vylepšený výsledný vizuální dojem a mechanické vlastnosti výsledné podlahy.

Silica Effect

Silica Effect – použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce systému je dosahováno nižší pórovitosti povrchu. Tím je zabezpečena nižší nasákavost, vyšší mrazuvzdornost a odolnost vůči korozi, dále zvýšení pevností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnost celého podlahového systému.

Abraziodolné mikročástice

Abraziodolné mikročástice – Přidáním příměsi vysoce abraziodolných mikročástic, které se stávají součástí nejsvrchnější povrchové vrstvy výsledného systému, se daří výrazně zvyšovat povrchovou odolnost.

Synergie produktů

Abychom zabezpečili maximální účinnost podlahového systému, doplnili jsme složení produktu nejen o výjimečné složky, které nenajdete v žádném jiném produktu podobného formátu, ale také jsme podpořili funkční spolehlivost vzájemnou synergií práškové směsi Fortedur a ze speciálního vytvrzovacího nátěru Fortecoat 1425, nebo 1426 (na vodní bázi).

Díky tomu dosáhnete ideálního vytvrzení a zušlechtění finálních vrstvy cementové podlahy.

Výhody podlah Fortedur

mnohonásobná životnost podlahy ve srovnání s klasickými betony
vysoká produktivita a jednoduchost pokládky
vysoká odolnost vůči provozní zátěži
zvýšená odolnost proti rázům
zvýšená odolnost proti vsakování agresivních látek (oleje, rozpouštědla..)
omezení prašnosti a nekluznosti povrchu
možnost barevného provedení

Nevýhody podlah Fortedur

nutnost kvalitní a odborné aplikace
kopíruje rovinnost betonové desky
v případě barevných verzí se mohou projevit barevné nejednotnosti

Aplikace do betonu

Při aplikaci na povrch betonové desky rovnoměrně naneste směs na cementové bázi (vsyp). V případě, že se jedná o již používanou betonovou podlahu vyžadující rekonstrukce, doporučujeme postupovat při aplikaci dle metody „aplikace do suchého betonu“. V opačném případě, u nových podlah, doporučujeme postup v rámci „aplikace do mokrého betonu“

Aplikace suché směsi do mokrého betonu

Vysoce odolné vsypové podlahy vznikají finální úpravou čerstvě položené betonové desky, se kterou tvoří monolit. Tato úprava je vytvořena zahlazením suché směsi obsahující speciální druhy cementů, plniv a chemických příměsí.

Beton, na který má být aplikován materiál, musí být vhodný k aplikaci vsypů. Před aplikací první vrstvy je z povrchu betonu odstraněna přebytečná voda, povrch je znivelovaný a pochůzný (stlačení rukou do hloubky 3-5 mm). Povrch betonu je oživen za použití talířové rotační hladičky a následně je vsypová směs Fortedur rovnoměrně vsypána na povrch betonové desky v jednom či dvou krocích v celkovém množství 3 – 6 kg / m2 (tj. z 25 kg balení výrobku lze vyrobit 4 – 8 m2 nášlapné vrstvy).

Po každé aplikaci materiálu je povrch mechanicky hlazen strojními rotačními hladičkami s kombinovanými a finálními lopatkami, které zajišťují vysoký stupeň konečné mechanické úpravy. Proces hlazení při zvyšujícím se sklonu listů hladičky je mnohonásobně opakován v závislosti na průběhu tuhnutí betonové směsi a vsypu. Před aplikací vsypové směsi Fortedur nesmí být na povrchu betonu prohlubně, louže, ani nesmí být povrch již přeschlý.

Jak probíhá instalace

Vybrané reference