Dotace EU – Inovace výroby podlahových dlaždic

Tyto projekty byly podpořeny ze strukturálních fondů Evropské unie:

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST – PROGRAM INOVACE – III. VÝZVA (Inovační projekt) – Inovace výroby podlahových dlaždic
Hlavním cílem projektu je zavedení nových inovovaných designových dlaždic do výroby.