WHISTLEBLOWING

Společnost Fortemix produkce s.r.o. (dále jen „Fortemix produkce“) je Povinnou osobou podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), vztahující se na problematiku obecně známou také jako whistleblowing neboli oznamování nekalého jednání.
V souladu s tímto Fortemix produkce níže poskytuje bližší informace o způsobu zavedení požadavků dle ZOO.

UČINĚNÍ OZNÁMENÍ
Učinit oznámení ve Fortemix produkce je možné prostřednictvím jednoho ze dvou způsobů níže.

  1. Prostřednictvím vnitřního systému Fortemix produkce:
    a) zasláním e-mailu na e-mailovou adresu whistleblowing@fortemix.cz;
    b) sdělením příslušné osobě (údaje viz níže), kterou požádáte o termín pro učinění oznámení; v rámci osobní schůzky jí sdělíte obsah oznámení, o kterém bude vyhotoven protokol, ke kterému se můžete vyjádřit.
  1. Prostřednictvím vnějšího systému Ministerstva spravedlnosti na odkaze:
    https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

PŘÍSLUŠNÉ OSOBY
V rámci Fortemix produkce jsou zajištěním whistleblowing pověřeny dvě příslušné osoby, a to:
Mgr. Petra Milatová, e-mail: whistleblowing@fortemix.cz, tel. kontakt: +420 558 638 313
Mgr. Renáta Keková, e-mail: whistleblowing@fortemix.cz, tel. kontakt: +420 558 638 319