Dotace EU – Využití druhotných surovin z elektrovodičů

VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN Z ELEKTROVODIČŮ PRO VSTŘIKOVANÉ DLAŽDICE VE SPOLEČNOSTI FORTEMIX PRODUKCE S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení a instalace nízkouhlíkové technologie – technologické linky na výrobu
plastových podlahových dlaždic z druhotných surovin z plastu a elektroodpadu. Pořízené zařízení povede ke zvýšení
efektivity výroby, k vyšší produktivitě práce a k podpoře TUR.