Fortegrout

Zálivky na cementové bázi

Vysocetekuté zálivky Fortegrout jsou určeny k, zalévání otvorů, podlévání a kotvení prvků do betonových celků, u kterých je požadována vysoká přídržnost k podkladnímu betonu.

Produkt je aplikovatelný na vyzrálé podklady a díky rychlému nárůstu pevností je možné jej používat k pracím, které vyžadují minimální technologické přestávky.

Zálivky Fortegrout využijete v případech podlévání ložisek a kotvení desek, zalévání velkých spár a dutin, či výztuže.


Zvláštnosti výrobku

Aditivum ASA

Aditivum ASA chemicky modifikuje průběh hydratační reakce a kompenzuje smrštění betonové směsi v čase tuhnutí i tvrdnutí. Použitím těchto přísad je zajištěna vyšší objemová stabilita, která zajišťuje vynikající vyplnění a fixace prostoru. V delším časovém horizontu je tímto dosažen výhodnější průběh křivky smrštění.

SILICA EFFECT

Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce je díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižší nasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dále zvýšení fyzikálněmechanických vlastností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.

Výhody výrobku

Vysoká produktivita a jednoduchost aplikace
Vysoká tekutost, dosažení nadstandardního zatečení
Vysoká přilnavost k podkladnímu betonu
Rychle tvrdnoucí s vysokými finálními pevnostmi
Vyplňuje veškerý utěsňovací prostor
Neobsahuje látky způsobující korozi betonu
Odolné proti chemickým vlivům

Technické parametry

Typ výrobku 1205 1210 1220
Pevnost v tlaku po 1 dni 25 MPa 25 MPa 25 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech 70 MPa 60 MPa 65 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 1 dni 5 MPa 3 MPa 3 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 8 MPa 8 MPa 8 MPa
Barva světle šedá světle šedá světle šedá
Dávkování výrobku při tloušťce 1 mm 1,7 kg /m2 1,8 kg /m2 1,8 kg /m2
Spotřeba vody 6-8,5 (litrů/25 kg) 3-4 (litrů/25 kg) 3-4 (litrů/25 kg)
Tloušťka vrstvy 0,5-50 mm 10-100 mm 100-200 mm
Rozlivná zkouška (prstenec dodáván výrobcem) 195-205 mm 195-205 mm
Zpracovatelnost směsi při 20°C min. 30 minut min. 30 minut min. 30 minut
Pochůznost po 24 hod. po 1-3 hod. po 1-3 hod.
Plné zatížení po 7 dnech po 7 dnech po 7 dnech