Fortegrout

Zálivky na cementové bázi

Vysocetekuté zálivky Fortegrout jsou určeny k, zalévání otvorů, podlévání a kotvení prvků do betonových celků, u kterých je požadována vysoká přídržnost k podkladnímu betonu.

Produkt je aplikovatelný na vyzrálé podklady a díky rychlému nárůstu pevností je možné jej používat k pracím, které vyžadují minimální technologické přestávky.

Zálivky Fortegrout využijete v případech podlévání ložisek a kotvení desek, zalévání velkých spár a dutin, či výztuže.


Zvláštnosti výrobku

Aditivum ASA

Aditivum ASA chemicky modifikuje průběh hydratační reakce a kompenzuje smrštění betonové směsi v čase tuhnutí i tvrdnutí. Použitím těchto přísad je zajištěna vyšší objemová stabilita, která zajišťuje vynikající vyplnění a fixace prostoru. V delším časovém horizontu je tímto dosažen výhodnější průběh křivky smrštění.

SILICA EFFECT

Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce je díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižší nasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dále zvýšení fyzikálněmechanických vlastností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.

Výhody výrobku

Vysoká produktivita a jednoduchost aplikace
Vysoká tekutost, dosažení nadstandardního zatečení
Vysoká přilnavost k podkladnímu betonu
Rychle tvrdnoucí s vysokými finálními pevnostmi
Vyplňuje veškerý utěsňovací prostor
Neobsahuje látky způsobující korozi betonu
Odolné proti chemickým vlivům

Technické parametry

Typ výrobku120512101220
Pevnost v tlaku po 1 dni25 MPa25 MPa25 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech70 MPa60 MPa65 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 1 dni5 MPa3 MPa3 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech8 MPa8 MPa8 MPa
Barvasvětle šedásvětle šedásvětle šedá
Dávkování výrobku při tloušťce 1 mm1,7 kg /m21,8 kg /m21,8 kg /m2
Spotřeba vody6-8,5 (litrů/25 kg)3-4 (litrů/25 kg)3-4 (litrů/25 kg)
Tloušťka vrstvy0,5-50 mm10-100 mm100-200 mm
Rozlivná zkouška (prstenec dodáván výrobcem)195-205 mm195-205 mm
Zpracovatelnost směsi při 20°Cmin. 30 minutmin. 30 minutmin. 30 minut
Pochůznostpo 24 hod.po 1-3 hod.po 1-3 hod.
Plné zatíženípo 7 dnechpo 7 dnechpo 7 dnech