Fortedur WET

Potěrová směs pro betonové podlahy

Potěrová směs Fortedur WET je unikátně navržená suchá směs kombinující tříděná tvrdá plniva, speciální druhy cementů a kompatibilní chemické přísady, které upravují jeho mechanické vlastnosti a zpracovatelnost. Jako plniva jsou použity především tříděné křemičité písky, slinuté oxidy, metalická plniva. Druh potěru, který je určen především jeho obrusuvzdorností, se volí podle intenzity provozu a požadované zátěže.

Takto upravené podlahy nacházejí uplatnění především ve výrobních a skladových provozech dílnách, velkoobchodech, logistických centrech, nebo pro parkovací plochy.

Jsou vhodné především na místech, kde je požadována vysoká odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a kde je vyžadován podlahový systém s trvanlivým, hladkým a pevným povrchem. Další výhodou podlah je jejich zvýšená odolnost proti vsakování olejů a tuků.

Věděli jste?

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje. Pokud klesne pod bod mrazu, dochází již ke znehodnocení betonu a to zejména povrchové vrstvy. Proto je důležité při betonování podlahu po celou dobu zrání udržovat v teplotách nad +5 C, ale zároveň nepoužívat nadměrně topidla, která emitují CO2

Fortedur verze WET – potěrová směs obsahující vybrané druhy cementů, plniv, vláken a chemických příměsí.

Typ výrobku 1011 1021 1026 1031
Plnivo Křemičité písky Na bázi slinut. oxiků Sl. oxid. + metalické Metalické plniva
hmotnostní obsah v suché směsi 66,42% 55,42% 27,71%+27,71% 56,5%
Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 65 MPa min. 70 MPa min. 80 MPa min. 80 MPa
Odolnost podle Böhma 5 cm3/50 cm2 2 cm3/50 cm2 1,5 cm3/50 cm3 1 cm3/50 cm2
Odolnost v obrusu podle BCA 0,05 mm 0,035 mm 0,025 mm 0,02 mm
Spotřeba (kg/mm/m2) 1,8 1,9 2,1 2,3
Tloušťka vrstvy 5-20 mm 5-20 mm 5-20 mm 5-20 mm
Záměsová voda (l/25 kg) 3,0-3,5 4,0-4,5 4,0-4,5 4,0-4,5
Barva dle ceníku dle ceníku dle ceníku dle ceníku

Barvy potěru

Podlahový potěr Fortedur WET se převážně realizuje v přírodní šedé barvě (barva betonu). Vrstvu potěru lze na základě požadavků zákazníka probarvit do zvoleného barevného odstínu. Konečná barevnost podlahy je vždy tvořena kombinací barevného vsypu s odstíny šedé.

Barevné provedení:

Natural
Light grey
Dark grey
Red
Green
Yellow

Speciální příměsi ve složení

Additivum ASA

Additivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměs obsažená přímo v suché směsi. Ta výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy zajištěním vyšší objemové stálosti. Můžete se proto spolehnout na vylepšený výsledný vizuální dojem a mechanické vlastnosti výsledné podlahy.

Silica Effect

Silica Effect – použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce systému je dosahováno nižší pórovitosti povrchu. Tím je zabezpečena nižší nasákavost, vyšší mrazuvzdornost a odolnost vůči korozi, dále zvýšení pevností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnost celého podlahového systému.

Abraziodolné mikročástice

Abraziodolné mikročástice – Přidáním příměsi vysoce abraziodolných mikročástic, které se stávají součástí nejsvrchnější povrchové vrstvy výsledného systému, se daří výrazně zvyšovat povrchovou odolnost.

CRACK STOP (CS)

Vlákna CRACK STOP (CS). Výrobek obsahuje vysoce odolná zirkoničitá vlákna, která zajišťují trojrozměrné (všesměrové) vyztužení hmoty v průběhu jejího zrání a následně napomáhá zvyšovat odolnost vůči vysokému lokálnímu zatížení.

Synergie produktů

Abychom zabezpečili maximální účinnost podlahového systému, doplnili jsme složení produktu nejen o výjimečné složky, které nenajdete v žádném jiném produktu podobného formátu, ale také jsme podpořili funkční spolehlivost vzájemnou synergií práškové směsi Fortedur a ze speciálního vytvrzovacího nátěru Fortecoat 1425, nebo 1426 (na vodní bázi).

Díky tomu dosáhnete ideálního vytvrzení a zušlechtění finálních vrstvy cementové podlahy.

Výhody podlah Fortedur WET

mnohonásobná životnost podlahy ve srovnání s klasickými betony
vysoká produktivita a jednoduchost pokládky
vysoká odolnost vůči provozní zátěži
zvýšená odolnost proti rázům
zvýšená odolnost proti vsakování agresivních látek (oleje, rozpouštědla..)
omezení prašnosti a nekluznosti povrchu
možnost barevného provedení

Nevýhody podlah Fortedur WET

nutnost kvalitní a odborné aplikace
kopíruje rovinnost betonové desky
v případě barevných verzí se mohou projevit barevné nejednotnosti

Aplikace do betonu

Při aplikaci na povrch betonové desky rovnoměrně naneste směs na cementové bázi (vsyp). V případě, že se jedná o již používanou betonovou podlahu vyžadující rekonstrukce, doporučujeme postupovat při aplikaci dle metody „aplikace do suchého betonu“. V opačném případě, u nových podlah, doporučujeme postup v rámci „aplikace do mokrého betonu“

Aplikace mokré směsi do mokrého betonu

Jedná se o moderní způsob zvýšení mechanických a estetických vlastností povrchu betonových podlah, kdy se na povrch zavadlé, předem srovnané a zhutněné betonové desky rozprostře rozmíchaná směs s vodou v předepsané tloušťce. Tato metoda se nazývá „mokrý do mokrého“ („wet to wet“). Následně se povrch hladí pomocí rotačních hladiček dle postupného tvrdnutí. Výsledkem je monolitická podlahová konstrukce, která má nadstandardní odolnost v obrusu, výbornou odolnost proti rázům, vysokou pevnost v tlaku, stejnobarevnost a bezprašný povrch.

Jak probíhá instalace

Aplikace mokré směsi na suchý beton

V případě přípravy nášlapné vrstvy již užívaných betonových podlah s vysokou provozní zátěží je vhodné aplikovat systémy Fortedur pro prodloužení životnosti podlahy, zvýšení odolnosti podlahy a omezení prašnosti původního betonového podkladu.

Před vlastní aplikací je nutno betonový podklad zbavit nesoudržných součástí, nečistot a v případě hladkosti povrchu nebo lokálních nerovností i provést zdrsnění a srovnání povrchu (frézováním). Připravený podklad je nutné co nejintenzivněji prosytit vodou. Je nutno zabránit tomu, aby vznikala přeschnutá místa nebo se tvořily kaluže. Na provlhčený podklad je aplikován spojovací můstek Fortedur 1091 a nanesena vrstva Fortedur Wet metodou „wet to dry” („mokrý do suchého”), kdy je suchá potěrová směs v kontinuální míchačce nebo míchačce s nuceným oběhem rozmíchána s požadovaným množstvím vody a následně je Fortedur Wet rovnoměrně rozprostřen latí na povrch betonové desky. Po dosažení tuhnutí potěrové směsi je povrch potěru oživen za použití talířové rotační hladičky. Následně je povrch mechanicky hlazen strojními rotačními hladičkami s kombinovanými a finálními lopatkami, které zajišťují vysoký stupeň konečné mechanické úpravy.

Doporučení pro aplikace

  • Betonové vsypové podlahy lze realizovat pouze za vhodných klimatických podmínek.
  • Teplota prostředí a podkladu by se měla pohybovat v rozmezí +5 až +20 °C a relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 50 – 90 %.
  • V pracovním prostoru musí být zabráněno vzniku průvanu, přímému lokálnímu slunečnímu osvětlení povrchu podlahy a zatékání vody na podlahu.
  • Nosná betonová deska musí být zhotovena z kvalitní betonové směsi

Jak probíhá instalace

Vybrané reference

Dokumenty ke stažení