Dotace EU – Vysokozdvižné vozíky

Elektrické vysokozdvižné vozíky – Fortemix Produkce s. r. o.

Cílem projektu je výměna 7 ks stávajících dieselových manipulačních (vysokozdvižných) vozíků za 7 ks nových vozíků na elektrický pohon (akumulační). Uvedené opatření přispěje ke snižování energetické náročnosti výrobního a technologického procesu.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.