Donghee, automobilový průmysl

Vyjádření realizátora

Vzhledem k tomu, že jako krycí nátěr požadoval klient HTC Superfloor, rozhodli jsme se pro Fortedur Wet 1011, který nám, s ohledem na celkové konstrukční řešení, připadá jako nejvhodnější. Pro klienta jsme udělali vzorky a ten jednoznačně odsouhlasil.
U 1011 víme, že je aplikace bezproblémová. Kvalita perfektní.

Detaily realizace
Realizace pro společnost Donghee, automobilový průmysl
Lokalita Strečno
Plocha 5000 m2
Použitý materiál Fortedur wet 1011 a + leštění technologií HTC superfloor
Realizátor Proreco

Výhody použitého materiálu Fortedur wet 1011

• Mnohonásobná životnost podlahy ve srovnání s klasickými betony za minimální navýšení výsledné ceny
• Vysoká produktivita a jednoduchost pokládky
• Vysoká odolnost vůči střední provozní zátěži
• Zvýšená odolnost proti rázům
• Zvýšená odolnost proti vsakování agresivních látek (oleje, rozpouštědla a další)
• Omezení prašnosti a nekluznosti povrchu

Pracovní kroky

• Položení betonové desky v min. 10 cm
• Smísení směsi Fortedur wet s vodou a její roztažení a srovnání
• Zahlazení
• Aplikace krycího uzavíracího laku
• Prořezání spár a vyplnění tmelem