Hyundai – Mobis Lamp Shop, Česká republika

Pro vsyp Fortedur 1030 jsme se rozhodli kvůli jeho parametrům k obrusu, otěru a tvrdosti. Konkrétně tedy kvůli vysoké zátěži strojů, velké frekvenci VZV vozíků a také odolnosti vůči otěrům podlahy, předpokládáme-li, že na ni budou padat částice, které při výrobě vznikají.

Technik, Proreco

Detaily realizace
Realizace pro společnost Hyundai – Mobis Lamp Shop
Lokalita Ostrava – Mošnov
Plocha 55 000 m2
Použitý materiál Fortedur 1030, Fortecoat 1425

Výhody použitého materiálu Fortedur 1030

 • Mnohonásobná životnost podlahy ve srovnání s klasickými betony za minimální navýšení výsledné ceny
 • Vysoká produktivita a jednoduchost pokládky
 • Vysoká odolnost vůči střední provozní zátěži
 • Zvýšená odolnost proti rázům
 • Zvýšená odolnost proti vsakování agresivních látek (oleje, rozpouštědla a další)
 • Omezení prašnosti a nekluznosti povrchu

Pracovní kroky

 • Položení betonové desky v min. 10 cm
 • Rovnoměrné vsypání směsi Fortedur 1030 na povrch betonové desky
 • Zahlazení strojními rotačními hladičkami
 • Aplikace krycího uzavíracího laku Fortecoat 1425
 • Prořezání spár a vyplnění tmelem