Vyčlenění obchodních aktivit a založení samostatné firmy Fortemix