Fortegrout

Charakteristika systému

Fortegrout je suchá směs obsahující speciální druhy cementů, plniv a chemických příměsí včetně aditiva ASA. Vysocetekutá zálivka Fortegrout je určena pro zalévání otvorů, podlévání technologických celků a kotvení prvků do betonových celků, u kterých je požadována vysoká přídržnost k podkladnímu betonu. Fortegrout je aplikovatelný na vyzrálé podklady a díky rychlému nárůstu pevností je možné jej používat k pracím, které vyžadují minimální technologické přestávky.

Produkty
Fortegrout 1210
25kg
Fortegrout 1210
Vysocetekutá zálivka na cementové bázi pro tloušťky 10 – 100 mm s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortegrout 1210
Fortegrout 1220
25kg
Fortegrout 1220
Vysocetekutá zálivka na cementové bázi pro tloušťky 100 – 200 mm s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortegrout 1220
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz