FormulaForte

Charakteristika systému

Chemicky vytvrzené a esteticky zušlechtěné podlahy jsou vytvořeny aplikací světově unikátních nátěrů z řady Formula-Forte na vyzrálý betonový podklad. Tyto nátěry zajišťují vytvrzení podlahy chemickou přeměnou měkkých částic na vysoce odolné sloučeniny. Rovněž zajišťují dlouhodobé a stálé zvyšování kompaktnosti a hydrofobity povrchu vyplněním volných pórů C-S-H gelem. V neposlední řadě zajišťují zlepšení estetických vlastností zvýšením lesku podlahy.

Vhodné provozy

Jakékoli betonové povrchy s potřebou zvýšení funkčních i estetických parametrů

Výhody systému

Chemické vytvrzení povrchu

Zvýšení lesku

Utěsnění a hydrofobizace povrchu

Tolerance vůči vlhkosti podkladu

Snížení prašnosti

Zjednodušení čištění

Jednoduchost aplikace

Nevhodné provozy

Nevýhody systému

Kopíruje povrch, tzn. nereprofiluje podlahy s výtluky nebo

trhlinami

Inovace oproti konkurenci

Chemické vytvrzení2 způsobuje zaplnění pórů rigidním C-S-H gelem a chemickou přeměnu měkkých částic na vysoce odolné sloučeniny

Parametry systému

 • Průnik až 12 mm do hloubky
 • Pochůznost po 1-2 hodinách
 • Plné zatížení po 7 dnech
 • Zvýšení obrusuodolnosti až o 56%
 • Zvýšení pevnosti v tlaku až o 49%
 • Zvýšení hydrofobity až o 68%

Pracovní kroky

 • Očištění povrchu od volných částic a nečistot
 • Aplikace nátěru FormulaForte 1610 Standard nebo 1620 Hard ideálně stříkáním
 • Rozetření nátěru mopem
 • Volitelně možnost maximalizace lesku aplikací nátěru FormulaForte 1630 Shine.

Skladba systému

 • FormulaForte 1610 Standard (základní nátěr zajišťující vytvrzení i lesk podlahy)
 • FormulaForte 1620 Hard (základní nátěr zajišťující maximální vytvrzení povrchu a jeho konsolidaci)
 • FormulaForte 1630 Shine (doplňkový nátěr maximalizující lesk podlahy)
Produkty
FormulaForte 1610 HARD - vytvrzení, hydrofobizace
20l
FormulaForte 1610 HARD - vytvrzení, hydrofobizace
zajišťuje vytvrzení, hydrofobizaci a estetické zušlechtění povrchu
Srovnej
Detail
FormulaForte 1610 HARD - vytvrzení, hydrofobizace
FormulaForte 1620 SUPERHARD - maximální vytvrzení
20l
FormulaForte 1620 SUPERHARD - maximální vytvrzení
zajišťuje maximální vytvrzení, konsolidaci a hydrofobizaci povrchu
Srovnej
Detail
FormulaForte 1620 SUPERHARD - maximální vytvrzení
FormulaForte 1630 SHINE - lesk
20l
FormulaForte 1630 SHINE - lesk
zajišťuje dosažení maximálního lesku, hydrofobizaci a finální uzavření povrchu
Srovnej
Detail
FormulaForte 1630 SHINE - lesk
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz