Fortedur

Charakteristika systému

Pancéřové vsypové podlahy vznikají finální úpravou čerstvě položené betonové desky, se kterou tvoří monolit. Tato úprava je vytvořena zahlazením suché směsi obsahující speciální druhy cementů, plniv a chemických příměsí. Podlahy jsou určeny do provozů, u kterých je požadována vysoká odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a zvýšená odolnost vůči vsakování kapalin (oleje, rozpouštědla další).

Vhodné provozy

Výroba včetně těžké

Skladování

Administrativa, obchody

Parkování

Venkovní prostory

Výhody systému

Nízká cena

Vysoká produktivita a jednoduchost pokládky

Možnost vysokého provozního zatížení

Snížená prašnost a nekluznost povrchu

Zvýšená odolnost proti rázům

Zvýšená odolnost proti vsakování agresivních látek

Možnost barevného provedení

Nevhodné provozy

Vysokoregálové sklady

Nevýhody systému

Nutnost kvalitní a odborné aplikace

Kopíruje rovinnost betonové desky

V případě barevných verzí se projevuje barevná nejednotnost

Inovace oproti konkurenci

Fortecoat 1425 dokonaleji vytvrzuje a utěsňuje proti olejům a vodě

Parametry systému

 • Tloušťka vrstvy 1-3 mm
 • Pochůznost po 1-3 dnech
 • Plné zatížení po 28 dnech
 • Pevnost v tlaku 65-80 MPa
 • Obrus dle BCA 0,02-0,05 mm

Pracovní kroky

 • Položení betonové desky v min. 10 cm
 • Přesyp čerstvé desky vsypovou směsí
 • Zahlazení
 • Aplikace krycího uzavíracího laku
 • Prořezání spár a vyplnění tmelem

Skladba systému

 • Fortedur 1010 (vsypová směs na bázi písku pro střední zatížení)
 • Fortedur 1020 (vsypová směs s 55% plniv na bázi slinutých oxidů pro vysoké zatížení)
 • Fortedur 1025 (vsypová směs na bázi syntetických a metalických plniv pro vysoké zatížení)
 • Fortedur 1030 (vsypová směs s 56% metalických plniv pro velmi vysoké zatížení)
 • Fortedur 1040 (vsypová směs pro velmi vysoké zatížení s estetickým efektem)
 • Fortecoat 1425, 1426 (krycí uzavírací lak)
Produkty
Fortedur 1010
25kg
Fortedur 1010
Systém pro podlahy se střední provozní zátěží s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1010
Fortedur 1011 Wet
25kg
Fortedur 1011 Wet
Potěrová směs pro betonové podlahy se střední provozní zátěží s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1011 Wet
Fortedur 1020
25kg
Fortedur 1020
Systém pro vsypové pancéřové podlahy s vysokou provozní zátěží s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1020
Fortedur 1021 Wet
25kg
Fortedur 1021 Wet
Potěrová směs pro betonové podlahy s vysokou provozní zátěží s vlákny(úprava CRACK STOP) a s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1021 Wet
Fortedur 1025
25kg
Fortedur 1025
Vsypová směs pro vsypové pancéřové podlahy s velmi vysokou provozní zátěží s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1025
Fortedur 1026 Wet
25kg
Fortedur 1026 Wet
Potěrová směs pro betonové podlahy s velmi vysokou provozní zátěží s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1026 Wet
Fortedur 1030
25kg
Fortedur 1030
Systém pro vsypové pancéřové podlahy s velmi vysokou provozní zátěží s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1030
Fortedur 1031 Wet
25kg
Fortedur 1031 Wet
Potěrová směs pro betonové podlahy s velmi vysokou provozní zátěží s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1031 Wet
Fortedur 1041 Wet
25kg
Fortedur 1041 Wet
Potěrová směs pro betonové podlahy s velmi vysokou provozní zátěží s vyššími estetickými vlastnostmi s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1041 Wet
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz