Fornivel

Charakteristika systému

Cementové samonivelační stěrky jsou finální nebo vyrovnávací vrstvy vyzrálých betonových podlah. Tyto jsou vytvořené smísením vody a průmyslově vyráběné suché práškové směsi na bázi cementu, plniv a chemických příměsí. Jsou vhodné v provozech, u kterých je požadována vysoká odolnost a vynikající rovinatost a přilnavost k podkladnímu betonu. 

Vhodné provozy

Výroba včetně těžké

Skladování včetně vysokoregálového

Administrativa, obchody

Parkování

Výhody systému

Rychlá pokládka

Vysoká přilnavost

Možnost vysokého provozního zatížení

Snížená prašnost a nekluznost povrchu

Možnost barevného provedení

Tolerance vůči vlhkosti podkladu

Nevhodné provozy

Chemická a potravinářská výroba

Venkovní prostory

Provozy s dlouhodobým překrytím vodou

Nevýhody systému

Nutný dobrý podklad a jeho kvalitní příprava

Nutnost kvalitní a odborné aplikace

Vyšší cena oproti Fortedur Wet

Inovace oproti konkurenci  

 

Parametry systému

 • Tloušťka vrstvy 4-15 mm v jednom kroku (možnost více kroků)
 • Pochůznost po 2-4 hodinách
 • Plné zatížení po 3-7 dnech
 • Pevnost v tlaku 45 MPa
 • Obrus dle BCA 0,040 mm

Pracovní kroky

 • Frézování, brokování v případě nesoudržného podkladu
 • Sanace olejových skvrn MMA pryskyřicí s pískem
 • Zalití výtluků a trhlin zálivkou Fortegrout
 • Penetrace podkladním nátěrem Fortecoat
 • Vylití stěrky Fornivel
 • Aplikace finálního nátěru
 • Přiznání spár a vyplnění

Skladba systému

 • Fortegrout 1210, 1220 (zalití výtluků a trhlin)
 • Fortecoat 1410 (podkladní nátěr)
 • Fornivel 1110, 1111 (podkladní stěrka)
 • Fornivel 1120, 1121 (vyrovnávací stěrka resp. finální stěrka pro střední zatížení)
 • Fornivel 1130, 1131 (finální stěrka pro vysoké zatížení)
 • Fortecoat 1420 (finální bezbarvý nátěr)
 • Fortecoat 1421 (finální barevný nátěr)
Produkty
Fornivel 1110
25kg
Fornivel 1110
Systém vyrovnávací samonivelační stěrky na cementové bázi pro tloušťky 1 – 10 mm s aditivy ASA a CRYX a nátěru Fortecoat 1410
Srovnej
Detail
Fornivel 1110
Fornivel 1111 CS
25kg
Fornivel 1111 CS
Systém vyrovnávací samonivelační stěrky na cementové bázi pro tloušťky 1 – 10 mm s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivy ASA a CRYX a nátěru Fortecoat 1410
Srovnej
Detail
Fornivel 1111 CS
Fornivel 1120
25kg
Fornivel 1120
Systém finální obrusuodolné samonivelační stěrky na cementové bázi pro podlahy se střední provozní zátěží pro tloušťky 4 – 15 mm s aditivy ASA a CRYX a nátěru Fortecoat 1420 nebo 1421
Srovnej
Detail
Fornivel 1120
Fornivel 1121 CS
25kg
Fornivel 1121 CS
Systém finální obrusuodolné samonivelační stěrky na cementové bázi pro podlahy se střední provozní zátěží pro tloušťky 4 – 15 mm s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivy ASA a CRYX a nátěru Fortecoat 1420 nebo 1421
Srovnej
Detail
Fornivel 1121 CS
Fornivel 1130
25kg
Fornivel 1130
Systém finální obrusuodolné samonivelační stěrky na cementové bázi pro podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťky 4 – 15 mm s aditivy ASA a CRYX a nátěru Fortecoat 1420 nebo 1421
Srovnej
Detail
Fornivel 1130
Fornivel 1131 CS
25kg
Fornivel 1131 CS
Systém finální obrusuodolné samonivelační stěrky na cementové bázi pro podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťky 4 – 15 mm s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivy ASA a CRYX a nátěru Fortecoat 1420 nebo 1421
Srovnej
Detail
Fornivel 1131 CS
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz