ForteNews

logo 02/2017 flag
Zdravím Vás,
milí obchodní partneři a zákazníci,
ještě než začnou dovolené v období letních prázdnin, posílám Vám další číslo pravidelného vydání Fortenews. Připravila jsem pro Vás speciální vydání. Tentokrát kromě novinek a zajímavostí na Vás čekají i hádanky a rébusy.
A o čem se dočtete? Letem světem nahlédnete do oblasti potěrů a rychlopotěrů, počítačového světa našich ajťáků, zkouknete záběry ze školení produktů Fortemix a spoustu dalšího…
Vypněte na chvíli a pojďte se bavit!

Zdravím všechny nadšené luštitele a přeji krásné léto!

P.S. Správné odpovědi naleznete na poslední straně vydání
foto
Romana Holečková
Marketingový specialista
sign
stripe
1. DONESTE SI VÁHY, BUDEME VÁŽIT VSYPY FORTEDUR
Vsypová směs Fortedur je určena pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah, to už asi víte, ale jak vyřešíte mou hádanku?
Máte 9 neoznačených pytlů se vsypem Fortedur. Osm z nich obsahuje typ Fortedur 1020 a jeden pytel obsahuje vsyp Fortedur 1030. Bohužel pro Vás ale nevíte, který to je. Pouze víte, že Fortedur 1030 je o něco těžší než ty ostatní. Máte rovnoramennou váhu, ale můžete na ní vážit jen dvakrát. Jakým postupem zjistíte, který pytel obsahuje Fortedur 1030?
Pytle se od sebe nedají rozeznat, nesmíte je poničit, ani roztrhnout. Váha osmi stejných pytlů je stejná. Jak provedete vážení, abyste zjistili, který z nich je Fortedur 1030?

Proč pracovat se vsypy Fortedur? Zkuste uhodnout, která tvrzení nejsou správná…
 • Mnohonásobná životnost podlahy ve srovnání s klasickými betony za minimální navýšení výsledné ceny
 • Jednoduchost pokládky
 • Vysoká odolnost vůči provozní zátěži
 • Zvýšená odolnost proti rázům
 • Zvýšená absorpce povrchu
 • Zvýšená odolnost proti vsakování agresivních látek (oleje, rozpouštědla a další)
 • Omezení prašnosti a nekluznosti povrchu
 • V suché složce systému je díky SILICA DEFEKTU dosahováno vyšší pórovitosti

A kde bylo vsypů Fortedur použito v posledních dnech?
23.000 m2 - Výrobní hala automobilky Jaguar Nitra, SK
10.000 m2 – výrobní hala světového výrobce ložisek INA Skalica, s.r.o., SK
4.000 m2 - Skladový a logistický areál Radonice, CZ
5.200 m2 - Průmyslová zóna tábor, CZ
6.000 m2 - Business Park Ostrava - hala F.0 Ostrava Kunčičky, CZ
stripe
2. ZPÁTKY DO LAVIC – ŠKOLENÍ NA PRODUKTY FORTEMIX
Již se stalo pravidlem, že pro naše distributory a zákazníky pořádáme během roku různá školení, abychom tak dopomohli k lepší znalosti produktů, prohloubení dovedností, či získání certifikací. Napište si i Vy o školení na míru…
Jedno z takových školení se odehrálo i v průběhu dubna v polském městě Głogówek. Během celého dne byly předvedeny nejen práce se samonivelační směsí Fornivel, pokládka dlažby Fortelock, ale i aplikace potěrů Forcem.
Pokud byste potřebovali proškolit sami nebo Vaše pracovníky, dejte nám vědět a nalezneme společný termín. Prosím kontaktuje rovnou naše obchodníky.
podlahy1
Hádanka na závěr. Každý produkt má svou hodnotu, určete jakou …
hadanka
Číslo v součtu je také mimochodem počet zemí, kde můžete potkat naše výrobky, ať už vsypy, nebo dlaždice.
stripe
3. ZÁKAZNÍK POSKLÁDAL OBVODOVÉ LIŠTY Z PVC DLAŽBY – MY SKLÁDÁME POKLONU
Přemýšleli jste, jak zakončit dlažbu Fortelock u stěn? Jestli je možné udělat např. obvodové lišty? Ano a poměrně snadno. Podívejte se, jak jednoduše to vyřešil náš zákazník. A zvládnete to také.
Vnitřní ani vnější rohy nebudou překážkou. Dlažbu nařezejte na požadovanou šířku. Jednotlivé díly mezi sebou propojte pomocí zámků a připevněte ke zdi.
Ať už se jedná o kotelnu, garáž nebo jinou technickou místnost, podlaha bude najednou působit ještě mnohem lépe a jako celek.
podlahy1
stripe
4. CLOUD, ACTIVESYNC, ALIAS, COOKIES, DNS... ...O ČEM TO ASI MLUVÍ? OBČAS NECHÁPEME, ALE VŽDY POTŘEBUJEME... ...IT ODDĚLENÍ
Taky si občas připadáte jako z jiného světa, když mluvíte s někým z IT? Nejste sami. Já se v tom orientuji asi na takové úrovni, že vím, že když kolegové mluví o tom, že se podíváme na „ty Cookies“, tak asi nebudeme pozorovat sušenky v misce, ale to je vše…Je to zkrátka specifické oddělení v naší firmě. Přečtěte si, jak to tam chodí…
Pánové z IT jsou nepostradatelným článkem fungování celé firmy. Přestože většinu dne neodtrhnou zrak od monitoru a nejdou vždy vidět, jejich činy se promítají do všech sfér chodu firmy. Co by se stalo, kdyby IT nenastavilo vše, jak má, a něco by nefungovalo…

 • Neotevřela by se ani brána do areálu
 • Nerozjely by se výrobní linky ani roboti
 • Nefungovala by expedice ani interní systémy
 • Nikdo by s nikým nijak nemohl volat, posílat e-maily.


V dnešní době, kdy je vše propojeno nějakou sítí, si ani neumíme představit, že by něco bylo jinak… IT oddělení je samozřejmostí.

„Něco se stalo….zase to nefunguje….to samo ….co mám dělat…“ To jsou nejčastější fráze, které slýchávají naši IT mágové, když nás každodenně zachraňují ze spár strastiplných problémů s výpočetní technikou. Nad čím my, normální smrtelníci, sedíme hodiny a modlíme se k počítači, aby se rozjel, nebo vypnul, odseknul, nebo jel rychleji, oni, po mnohaletých zkušenostech, nadhodí okamžité řešení a den je hned hezčí. Kromě těchto životně důležitých úkonů mají ovšem i oni další strategické plány, co kde zlepšovat a jak.

Některé firmy dávají přednost zkušenostmi prověřeným technickým řešením, ovšem u nás budujeme vše od podlahy sami (pozn. jak výstižné).

Celý interní systém v naší firmě vybudovali sami pracovníci IT. Ano, dělat všechno sám, navrhovat, testovat, realizovat přináší i řadu nevýhod. Ty jsou však vykompenzovány výhodami, za které jsou všichni vděční. Tím, že nám naše IT vytvořilo vlastní interní systém, můžeme efektivně spravovat veškeré výrobní, technické, logistické postupy a řešení a optimalizovat je dle potřeby. Př. potřebuje-li marketing pro nějakou svou činnost, nastavit jiné metriky pro měření a sběr dat, není to problém, protože systém je pružný a nejsme nijak omezeni mantinely, co ano a co už ne.
Heslem dne je „ User friendly“, naše IT zabezpečuje, aby systémy v celé firmě byly k zaměstnancům přívětivé a snadno se s nimi pracovalo. Firma se nepřizpůsobuje systému, ale systém se přizpůsobuje firmě.

A když jsem se kluků zeptala, co je v poslední době pobavilo, nebo co bylo největší výzvou, jako správní gentlemani nepřišli historkou, kdy se bavili na náš účet (my z ostatních oddělení), ale vzpomínají na jedno velké testování funkčnosti záložních zdrojů a automatického vypnutí serverů při dlouhodobém výpadku elektrické energie. Úkolem bylo rozložit zátěž na jednotlivé záložní zdroje a současně vyřešit problém, jak vypnout zařízení, které přímo nedostanou příkaz k vypnutí, po určitém čase bez proudu.

V případě výpadku elektrické energie je třeba zajistit, aby zařízení měla dostatek času „zaparkovat“ a nedošlo tak k poškození určitých součástí, především disků, které sice mají data zálohované, ale způsobilo by to zbytečné komplikace.

Testování a zkoušení proběhlo několikrát, postupy byly promyšlené, vše připravené na reálnou ukázku řešení před vedením firmy. Ovšem když přišel čas ukázky, tak se polovina zařízení nevypla a volně si jela dále :) Takže nezbylo nic jiného než sklopit uši a jít testovat znovu a najít nové řešení.

Ono jak se říká, nevytahujte nohavice, brod je ještě daleko, tak na tom určitě bude něco pravdy. A od té doby, už se testuje předem ještě víc.
stripe
5. CO JE TO CEMENTOVÝ POTĚR A K ČEMU SLOUŽÍ?
Ve Fortemixu vyrábíme kromě dlaždic, vsypů a samonivelaček i rychlopotěry Forcem. Co jsou to potěry a na co dbát při jejich výběru? Přečtěte si pár krátkých a užitečných rad…
Kdy se Vám rychlopotěr bude hodit a budete nad ním uvažovat? Když máte…
 • požadavek na rovinnost podlahy,
 • požadavek na rychlost

Cementový potěr obecně obsahuje nejen cement, ale i písek jako kamenivo, a vodu. Dále se mohou použít ještě další příměsi a přísady, které zlepšují jeho vlastnosti.
Na trhu existuje množství výrobců i typů potěrů a někdy může být obtížné se v nich vyznat. Vždy když se budete rozhodovat, po kterém sáhnout, zvažte tyto aspekty:

1. Pozor na místo a podmínky aplikace Velmi důležité jsou požadavky, v jakých klimatických podmínkách bude realizace probíhat (léto, zima, vlhko, průvan), jak silná může být vrstva potěru, jaká bude použita podlahová krytina, nebo také z jakého konstrukčního systému je stavba. Výběr potěru mohou ovlivnit časové požadavky a také samotný provoz stavby, zejména požadavek na rychlost vysušování.

2. Jak s ním budete pracovat Např. při aplikaci rychlopotěru Forcem je možné provádět na vyzrálé, mechanicky soudržné a veškerých kontaminací zbavené betonové povrchy. Betonový podklad musí mít dostatečnou pevnost v tlaku (min. 25 N/mm2) a minimální povrchovou pevnost v tahu 1,5 N/ mm2. Na betonový podklad je hmota Forcem rovnoměrně rozlévána a pro dosažení potřebné tloušťky je rozprostírána za použití zubových hladítek.

Doporučení: Před aplikací potěru je vhodné vyspravit výtluky a trhliny zálivkami Fortegrout 1210 nebo 1220. Zálivku volit dle hloubky trhliny či výtluku.

3. Berte v úvahu i tloušťku vrstvy potěru Doporučená tloušťka běžného potěru je při následné instalaci podlahového topení 8 cm (minimálně 7 cm), bez podlahového topení 6 cm (minimálně 5 cm). Vyrovnávací roztékavý rychlopotěr Forcem je pro tloušťky 10 – 50 mm.

4. Kdy po něm můžete chodit Pokud se pro nějaký typ potěru rozhodnete, pečlivě si přečtěte informace i o pochůznosti. Někteří výrobci uvádí, že po položení potěru je zákaz vstupu na položené plochy po dobu i 3 dnů a to by Vám mohlo zkomplikovat plány.

Obecně je možné po uplynutí 7 dní provádět lehké stavební práce. Je nutno nepřipustit velká zatížení potěru (skladování), bodová zatížení (lešení), dynamická zatížení (vibrace), a to zejména v krajích místností a dilatačních polí. Zohledňujte i tak množství aplikovaného materiálu a podmínky realizace. Rychlopotěr Forcem je možné plně zatížit již po 7 dnech.

5. Překvapit může i smršťování materiálu Velkou roli při smršťování hraje tloušťka vrstvy, rychlost vysušování, teplota na stavbě, nárazové změny teplot apod. Ve všech těchto případech dochází u cementového materiálu k objemovým změnám, které mohou vest k deformacím nebo vzniku prasklin. Proto je nutné provádět u cementových potěrů tzv. smršťovací spáry, které umožňují řízené prasknutí ve stanovených místech a zamezují vzniku dalších prasklin.

Doporučení: Při aplikaci je třeba vyloučit průvan, přímé sluneční záření a další případné vlivy způsobující předčasné vysychání povrchu po pokládce.

Doplňující informace Vyrovnávací roztékavý rychlopotěr Forcem je určen pro přípravu vyrovnávací vrstvy betonových podlah, u kterých je požadována vynikající rovinatost a přilnavost k podkladnímu betonu. Je tak ideálním podkladem pro všechny typy podlahových krytin (dlažby, laminátové podlahy, PVC, syntetické nátěry a stěrky apod.) A můžeme jej použít především ve vysoce namáhaných průmyslových provozech.
podlahy1
stripe
6. ZBYSTŘETE ZRAK, ABY VÁM NĚCO NEUTEKLO… NOVÉ PROMO FOTKY FORTELOCK
Možná jste mnozí z Vás již zaznamenali, že došlo ke změně hlavní fotky na webu Fortelock. Dlažba Fortelock je oblíbená právě pro jednoduchost pokládky,
žádné složitosti s přípravou původního povrchu apod. A nové fotky na hlavní straně webu Fortelock mají právě vystihovat danou pohodu.
podlahy1

Výsledky hádanek:
Jak zvážit vsypy Fortedur?
Rozdělte si množství pytlů na 3 části. Každá má 3 kusy.
1. měření – dejte 3 kusy na každou misku vah. Pokud je váha stejná, je Fortedur 1030 ve skupince 3kusů mimo váhu. Pokud se ale nějaká strana převážila, je pytel Fortedur mezi 3 vybranými. Vemte skupinu kusů, které byly těžší, rozdělte opět na 3 samostatné kusy a dva z nich porovnejte. Tam, kde se budou váhy naklánět, leží Fortedur 1030. Pokud se nenaklání, zůstal mimo váhy.
Tato tvrzení nejsou správná:
Zvýšená absorpce povrchu
V suché složce systému je díky SILICA DEFEKTU dosahováno vyšší pórovitosti

Jakou hodnotu mají produkty:
Fortedur (22,5), Fortelock (17), Forcem (4,5), výsledek = 44
stripe
logo info@fortemix.cz www.fortemix.cz
logo 01/2017 flag
Zdravím Vás,
milí obchodní partneři a zákazníci,
začínám psát nové číslo čtvrtletníku ForteNews a uvědomuji si, jak ten čas neúprosně běží. Od posledního vydání jsou to už zase tři měsíce. Překulily se Vánoce, sotva se člověk v lednu nastartoval, hned přišel únor, ale ten je příliš krátký na to, aby se počítal, slezl sníh a je tu jaro. Tak se pojďme podívat, co se dozvíte tentokrát…
Krátce zhodnotíme loňský rok a ohlédneme se za absolvovanými veletrhy. Už v minulém díle jste se mohli dočíst, jak to chodí na expedici, tentokrát mám pro Vás historky od výrobní linky, kde se vyrábí cementové vsypy. Nakonec se důkladněji podíváme na to, jak opravit betonovou podlahu, která v zimě dostala zabrat a ukážeme, co nového z oblasti marketingu.

Přeji Vám příjemné jarní dny
foto
Romana Holečková
Marketingový specialista
sign
stripe
1. JAKÝ BYL ROK 2016?
PŘINESL NÁRŮST PRODEJŮ O 20%
Bilancování, plánování, hodnocení, každoroční pravidelná chvilka zamyšlení o tom, jaký byl předchozí rok, co přinesl, co vzal. Ani nás to neminulo. Pojďme se na to podívat.
Teď jistě čekáte příval hezkých grafů a tabulek se šipkama, které by prezentovaly prodejní či fi nanční situaci. Původně jsem to takto i zamýšlela, ale myslím si, že to není až tak potřebné a že už máme všichni „přetabulkováno“. Proto mi prosím promiňte, že letos žádný graf ani tabulka nebudou.

Jen tedy pár slov… velikost prodejů narostla o 20% oproti předchozímu roku, zvládli jsme získat další regiony a proniknout na nové trhy, rozšířil se i počet zaměstnanců, pracovali jsme na vývoji nových produktů a také se navýšila výrobní kapacita strojů. To znamená, že vše naprosto výstižně vystihuje tento jediný obrázek...

Máte na tom velkou zásluhu i Vy, a proto Vám velmi děkujeme.
checkbox
stripe
2. VELETRHY – ANEB NÁVŠTĚVA ITÁLIE, NĚMECKA, POLSKA I USA
První kvartál roku 2017 byl doslova napěchován různými veletrhy. Zúčastnili jsme se tradičních, odzkoušených veletrhů, pronikli do nových zemí, prezentovali nové i stávající produkty, ale především se těšili z Vaší návštěvy. A jak to šlo?
Vše letos započalo v německém Hannoweru na Domotexu. Tyto 4 dny byly ve znamení megalomanských stánků, podlahových inovací, proaktivních arabských obchodníků s koberci, ale i zajímavých kontraktů, které vedly rozšíření prodejního teritoria. (Po dlaždicích Fortelock se tak bude chodit i v Bahrajnu).

Sotva se zavřely brány za Hannoverem, otevřely se v Mnichově na BAU. Tento veletrh není úplně typicky podlahářský a my zde využili kooperaci s Czech Tradem v rámci sdílené expozice. BAU letos přilákalo velké množství návštěvníků, odhaduje se počet kolem 300 tis. Bylo to opravdu velké.

Zatímco jedna noha stála v Německu, druhá vykročila do USA. TISE Las Vegas bylo naše první důvěrnější setkání s americkým trhem. První expozice, první kontakty, první jednání, první uzavřené obchody. I přes různá byrokratická opatření, velkou vzdálenost a nepředvídatelnost trhu, jsme rádi, že se nám podařilo za velkou louži proniknout.
Na počátku dalšího měsíce přišla na řadu tradiční BUDMA v polské Poznani. Tento stavební veletrh je už našim druhým domovem, protože zde vystavujeme již několik let. Prezentovali jsme nejen dlaždice, ale i vsypové směsi, samonivelačky, nátěry a jiné stavební materiály.
Bylo milým překvapením, že se dlažba Fortelock nenacházela jen u nás ve stánku, ale i v sousedních, jako podlahová krytina pod vystavenými produkty.

Březen přinesl nový zážitek ve formě Made Expo Miláno. Tato přívětivá země nám ukázala svou tvář na místním, hojně navštíveném, milánském veletrhu, povzbudila nadšením pro dlaždice, a především umocnila motivaci naučit se italsky. Limonchello si v restauraci objednat zvládneme, ale popsat certifi kaci hořlavosti rukama a nohama, už tak jednoduché není. Tento veletrh stál zkrátka za to po všech stránkách.
veletrhy
Německem to začalo, Německem to i končí. Veletržní období uzavřel LOGIMAT. Velký odborný veletrh zaměřen na distribuci. A protože i my distribuujeme do všech možných zakoutí světa, nemohli jsme zde chybět.
Jestli se během tohoto roku podíváme ještě na nějaký veletrh, je ve hvězdách. Ovšem, pokud ano, budeme Vás včas informovat, abychom se případně mohli potkat.
Přemýšleli jste někdy o sdílené expozici?
Můžete s námi vystavovat společně. Zaštítíme tak produkt z hlediska výrobce i distributora. Je to jedna z cest, jak šířit osvětu o Vaší značce, získat nové klienty a ušetřit náklady na získávání nových. Napište nám a zkusíme něco vymyslet.
stripe
3. SEJDEME SE U CEMENTŮ
V minulém vydání Fortenews jsem Vám ukázala, jak to chodí na expedici a jaké nenadálé situace tam zažívají. Nyní pro Vás mám nahlédnutí do výrobních prostor, tedy do míst, kde se vyrábí nejen vsypy, ale i samonivelačky, nátěry a vytvrzovací směsi. Přečtěte si, jak vypadá takový jeden pracovní den, čemu musí výroba čelit a i za jakých extrémních podmínek dokážeme vyrábět…
Výroba vsypů je součástí výroby už nějaký ten pátek, proto jsem ji věnovala patřičnou pozornost a přináším Vám ohlédnutí za tímto výrobním celkem.

Den ve výrobě
Zatímco mnozí z nás ještě spí, pánové v plné polní startují stroje již v 5 ráno, aby do hodiny vyjely první hotové pytle se vsypy. Každý z nich má pečlivě nastavenou roli a úkol. Aby se směsi míchaly, jak mají, aby pytle vyjížděly, jak mají, aby se stroje nezasekly a podobně. Kdo není přímo u stroje, sedí u počítače. Například na tzv. velíně jsou lidé, kteří na několika monitorech sledují každý pohyb výrobku, každé nasypání, každou klapku. Jejich kancelář proto vypadá trochu jako velící můstek ve StarTreku, ale neujde jim nic. Za jeden den je z výrobní linky vyprodukováno několik tisíc pytlů.

Nasaďte si bílé rukavičky, jdeme do výroby
Jakmile je hotovo nastává úklid. Tato fáze je jedna z nejdůležitějších při celém výrobním i povýrobním procesu. Prostředí, ve kterém se vyrábí vsypy je velmi prašné, proto vše podléhá důkladnému úklidu. Ten probíhá během dne, na jeho konci, i v rámci velkých úklidů v pravidelných intervalech. Nemůže se stát, aby po skončení činnosti výrobní linky zůstaly někde velké nánosy prachu.
Čas od času k nám přijíždějí z Čech i zahraničí distributoři i vývojáři a zajímají se, jak to u nás vypadá. Všichni přiznali, že znají hodně výrobních linek, ale takový pořádek ještě neviděli a překvapil je. Vše má svůj řád, své místo, své správné označení. Díky nastavení tohoto procesu zajišťujeme, aby prostředí pro pracovníky bylo co nejpřijatelnější a bez zbytečných dalších vjemů.

Z extrémů do extrémů
I zde v halách není každý den stejný a řeší se spousta nenadálých situací, tady je pár z nich.

1. Míchali jsme barvu vsypů podle barvy kostelní zdi, aby barevně ladila zeď i podlaha
2. Výroba jede na plný výkon i 23. prosince, aby zákazníkovi dojely pytle včas, jak si přeje
3. Vyráběly se i další nestandartní barvy, jako vsypy v barvě cihly či modré
4. V zimě výrobní linky jedou do té doby, než mrazem zamrznou trubky, pak se je snažíme rozmrazit a když to nejde, jdeme domů :-)
stripe
4. OPRAVA BETONOVÉ PODLAHY
Dlouhá zima byla sice příjemná pro všechny lyžařské nadšence, ovšem způsobila nemalé šrámy na venkovních betonových plochách, což už takové nadšení nevyvolává. Přečtete si, jak to opravit, či jak zabránit tomu, aby se z Vašeho parkoviště stalo orné pole.
Venkovní plochy často fungují jako parkoviště, pojezdové plochy, skladovací plochy apod. I přesto, že jsou často intenzivně zatěžovány, jejich povrch je většinou méně povrchově vytvrzen než vnitřní prostory. Pokud k tomu připočítáme působení solí, kyselých dešťů, mrazu, či přímého slunce, dochází k degradaci, delaminaci, sprašování, resp. vymývání povrchu betonové plochy.

Jak minimalizovat tento problém?
1. Předcházejte problému již při pokládce
2. Provádějte dodatečné impregnace po celou dobu životnosti
3. Opravte včas problémové betonové povrchy

Předcházejte problému již při pokládce
Budoucí problémy lze minimalizovat již při pokládce a to vylepšením parametrů povrchové vrstvy použitím vsypu Fortedur nebo potěru Fortedur Wet. Oproti prosté hlazené betonové ploše bude plocha se vsypem vykazovat vyšší odolnost proti obrusu, vyšší odolnost mrazu a rozmrazovacím látkám, nižší nasákavost, vyšší povrchovou tvrdost atd.

Již při pokládce jste schopni vylepšit parametry betonové plochy dvoukrokovým ošetřením těsnícím nátěrem na polymerové organické bázi Fortecoat 1425.

Použití prvního nátěru, který musí být aplikován ihned po dohlazení, je nutností. Tento nátěr díky svému rozpouštědlovému systému prosákne hluboko do struktury betonu a splní tak funkci vytvrzující. Na povrchu vznikne po zaschnutí tenká vrstvička polymerního fi lmu, která zajistí ošetření povrchu a zabrání nadměrnému vypařování vody ze zrajícího betonu.

Betonová plocha však bude zejm. v případě, kdy nebude použit vsyp, více nasákavější, proto doporučujeme aplikaci těsnícího nátěru v druhém kroku – do 48 hodin po prvním nátěru. Tento nástřik se naváže na původní nástřik a dokáže vyplnit i místa s nerovnoměrným původním fi lmem. Dosáhne se tak tzv. utěsnění povrchové vrstvy, které výrazně sníží povrchové sprašování i nasákavost podlahy.

Pro oba ochranné nástřiky doporučujeme náš ošetřující přípravek na betonové podlahy Fortecoat 1425, který vykazuje účinnost ošetření 93-94%.
Dále díky použitému rozpouštědlovému systému vykazuje vysokou míru hloubkové penetrace svrchní betonové vrstvy a také rychlou tvorbu fi lmu, který je odolný vůči působení vody i vzdušné vlhkosti a zajišťuje maximální možné ošetření podlahy.

Poznámka. Bohužel tam, kde se používá v betonu provzdušňující přísada, nedoporučujeme použití cementových vsypů, které jsou následně mechanicky hlazeny na čerstvé betonové směsi. Důvodem je možný vznik defektů v souvislosti s fungováním provzdušňovací přísady v čerstvé betonové směsi. Tyto defekty se projevují nepravidelně, jejich vznik je popsán v mnoha pozorováních na internetu či odborných publikacích a seminářích.

Provádějte dodatečné impregnace po celou dobu životnosti podlahy
Po dobu životnosti se doporučuje aplikovat na povrch křemičitanový impregnát, který opět zajišťuje utěsnění povrchu, aby se nemohla do povrchu dostat voda, která by jej rozrušovala. Navíc tyto křemičitanové impregnace mají i vytvrzující účinky zvyšují tvrdost povrchu.
Pro toto ošetření doporučujeme přípravek Formula- Forte 1610 Hard, což je 3. generace křemičitanů a zajišťuje svým unikátním složením výraznou hydrofobizaci, vytvrzení a hloubkovou impregnaci povrchu.

Opravte včas problémové betonové povrchy
V případě, že se již betonová plocha dostala do pokročilého stádia degradace, bude nutná její oprava (reprofi lace).
Z tohoto pohledu doporučujeme zvolit takovou reprofi lační hmotu, která vydrží podmínky užívání dané plochy.
Pro tyto aplikace doporučujeme tenkovrstvý vysokopevnostní potěr Fortedur 1021 na cementovém kotevním můstku Fortedur 1091. Tento potěr je aplikován ve vrstvě od 5 mm na staré betonové podklady a následně hlazen resp. i metličkován. Díky složení potěru, pak tento vydrží neporušen a odolá degradaci po výrazně delší dobu než původní betonová plocha.

Detailnější informace o výrobku, jejich složení a použití naleznete na webových stránkách www.fortemix.cz
stripe
5. NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY PVC DLAŽDIC FORTELOCK
Původní webové stránky pro dlaždice Fortelock prošly grafi ckou i obsahovou změnou. Viděli jste je už? www.fortelock.cz
V lednu jsme spustili i nové webové stránky pro PVC dlaždice Fortelock. Vytvořili jsme je tak, abyste přehledně našli veškeré důležité informace. Ať už technického rázu, reference, či možnosti použití. Novinkou je také blog, kam pravidelně přidáváme články s radami, tipy atd. Můžete tak nalézt porovnání produktů, různá podlahová řešení pro netradiční prostory, či jednoduché návody.
Kontrolujte, prosím, pravidelně tento web, jestli máte aktuální technický list a informace o produktu.

Napadá Vás něco, co bychom mohli doplnit? Chybí Vám nějaká informace?
Napište mi na holeckova@fortemix.cz
webfl
stripe
6. ZAKÁZKA PRO HYUNDAI MOBIS
Podívejte se, jak vypadá výsledná podlaha ve výrobní hale Hyundai Mobis, kde byly použity vsypy Fortedur.
Tento díl ForteNewsu je převážně věnovaný vsypům, proto i reference bude z této oblasti. Dnes se můžete podívat, jak vypadá podlaha v nové výrobní hale Hyundai Mobis Lamp Shop CZ, která byla postavena nedaleko Ostravy (CZ). Jednalo se o 55 000 m2 betonové plochy se vsypem Fortedur 1030. Vyleštěný povrch podlahy je umocněn díky produktu Fortecoat 1425.
mobis
stripe
logo info@fortemix.cz www.fortemix.cz
logo 04/2016 flag
Zdravím Vás,
milí obchodní partneři a zákazníci,
s novým číslem čtvrtletníku ForteNews Vám opět přináším bleskový přehled novinek ze společnosti Fortemix, s.r.o., a to především ze sféry vývoje produktu, obchodu i marketingu.
Hlavním tématem tohoto čísla je všemi očekávané období veletrhů a výstav, které ani nás nemine. Ukáži Vám zákulisí oddělení expedice, jak to chodí a jaké nenadálé situace tam zažívají. Troškou do mlýna přispěl i náš „vývoj“, který pro Vás připravil informace o produktu FormulaForte1605 Integral . A na závěr mrkneme i do prostředí marketingu, tam nastala změna i personální.

Tak hurá na to…
foto
Romana Holečková
Marketingový specialista
sign
stripe
1. VELETRHY OD POZNANĚ AŽ PO VEGAS
Blíží se období výstav a veletrhů. Na počátku roku 2017 nás čekají nejen země Evropy, ale také vzdálená Amerika. Pozor, budeme zde prezentovat i novinky v sortimentu podlah pro rok 2017, nenechte si je ujít.
Vyberte si, které město máte blíže a přijďte prohodit pár slov. Rádi Vás opět uvidíme.
Uvedené veletrhy patří k těm nejvýznamnějším a s nejpestřejší nabídkou sortimentu z oblasti stavebnictví.

domotex
DOMOTEX – Hannover, DE
14. – 17. ledna 2017
Kde nás najdete: Halle 6, Stand H10
Kontaktní osoba: Jakub Havel
(čeština, English, Deutsch)
surface
THE INTERNATIONAL SURFACE EVENT (TISE) – Las Vegas, USA
18. – 20.ledna 2017
Kde nás najdete: Mandalay Bay Convention Center, Booth Nr. 345
Kontaktní osoba: Jakub Grim (čeština, English)
budma
BUDMA – Poznań, PL
7. – 10. února 2017
Kde nás najdete: Pawilon 3
Kontaktní osoba: Fabian Rudziak,
Jakub Kowalovka (polski)
logimat
LOGIMAT – Stuttgart, DE
14. – 16. března 2017
Kde nás najdete: bude upřesněno později
Kontaktní osoba: Jakub Havel (čeština, English, Deutsch)
bau
BAU 2017 – München, DE
16.- 21.ledna 2017
Kde nás najdete: kooperace s organizací Czech Trade
Kontaktní osoba: Jakub Havel (čeština, English, Deutsch)
 

Sjednejte si schůzku již dopředu!
Obraťte se na naše obchodníky, kteří na daném veletrhu budou, a domluvte si setkání. Kontakty naleznete na webových stránkách fi rmy Fortemix.
stripe
2. HOUŽEVNATÉ DLAŽDICE NA DRSNÝ SEVER
Dobytí severu, tak by se s lehkou nadsázkou dalo pojmenovat rozšíření obchodních aktivit do severských zemí a to konkrétně do Norska
Dlaždice Fortelock našly uplatnění v industriální i komerční sféře. Jejich obliba stoupá právě díky jejich vysoké zátěžové i chemické odolnosti.
mapa

3. NAHLÉDNUTÍ DO ZÁKULISÍ ODDĚLENÍ EXPEDICE
Oddělení expedice je nezbytnou součástí každé výrobní, či prodejní fi rmy a u nás to není jinak. Tento nepostradatelný článek týmu musí denně zdolávat výzvy a nečekané situace. Pojďme se podívat, jak to tam chodí a jaké nenadálé situace zažívají…
Co se děje po přijetí Vaší objednávky?
Každá zákazníkova objednávka, nejčastěji zaslána elektronickou formou, je pečlivě zapsána do interního systému a okamžitě, nebo v co nejkratší době, zpracovávána. Pracovníci expedice hned vyhodnocují a konzultují skladové a případné výrobní kapacity. A s ohledem na parametry objednávky volí vhodné logistické řešení, které závisí zejména na termínech dodání a ceně dopravy.
Vzhledem k tomu, že objednávky bývají různorodé (doprava zboží v šibeničních termínech, speciální požadavky na druh vozidla, množství a typ produktu, časové kleště v podobě termínu výroby a dodání apod.), expedice a následná logistika je z velké části tvůrčím dílem, ne-li dobrodružstvím. Tam, kde končí standardní možnosti dopravy (sběrná služba, pravidelné kamionové linky), začíná kreativní práce, jehož výsledkem jsou nová a optimální řešení.
Zkrátka a dobře úkolem všech je dodat zboží na určené místo včas a dle požadavků uvedených v objednávce k celkové spokojenosti klienta.
nakladka
Historky z oddělení expedice
Do 15 ti minut jsme nakládali 24tun materiálu
„Jednoho dne přišla objednávka na 24 tun, tedy celého kamionu, cementových vsypů do Polska. V tu chvíli započalo hledání ideálního přepravce, který by ji mohl odvést, protože se nejednalo o malé množství materiálu.
Náhoda na sebe nenechala dlouho čekat. Za plotem u sousední fi rmy byl právě vyložený kamion připravený k nakládce požadovaného množství materiálu. Výsledkem bylo, že už 15 minut po obdržení objednávky probíhala nakládka a než nás zákazník kontaktoval s dotazem o časových možnostech dodání, bylo zboží už dávno za hranicemi.“
Státní svátky nejsou radost, když jde o přepravu 10 000 kusů dlaždic do 4 dnů a ještě do Francie
„Státní svátky a dny volna v pracovním týdnu většina z nás vítá s úsměvem. Ovšem pro oddělení expedice tyto dny radostí většinou nejsou. Dodávky se zpožďují, přeprava nefunguje. Tyto dny občas vyžadují notnou dávku trpělivosti a kreativity.
Jedním z příkladů byla i objednávka na 10 000 ks dlaždic do Francie, s podmínkou doručení za 4 dny v dopoledních hodinách. Na šibeniční termíny jsme celkem zvyklí, takže za normálních okolností by to nebyl až takový problém, ale v klíčové dny vyšel státní svátek a dopravci nejezdili. Věděli jsme, že dlaždice budou z výroby připraveny k odvozu hned následující den, proto jsme hledali někoho, kdo to v rychlosti odveze. A situace nebyla moc lichotivá.
První poptávaný přepravce by to stihl dovést až za 6 dní
- nevhodné
Druhý poptávaný přepravce by to musel naložit už den před příchodem objednávky, aby to stihl :) - nemožné Třetí poptávaný přepravce slíbil, že to zvládne – bezva vyřešeno.

V den D, kdy mělo zboží odjíždět do země „Galského kohouta“, přišla informace, že kamion z neznámých důvodů nedojede. Upřímně, telefonáty s původně přislíbeným přepravcem, s žádostí o urgentní vyřešení, nebraly konce. Překvapením ovšem bylo, že se začali sami ozývat i lidé, o kterých jsme nikdy neslyšeli a kteří nabízeli služby odvozu.
Nakonec po 3 hodinách nejistoty se našel jiný kamion a zboží opravdu v požadovaný den bylo ve Francii.“

Vedoucí expedice Bohdan Gałuszka

4. ROZDÁVÁME PODLAHY
Nestačí Vám dívat se na produkty pouze v katalogu, nebo na internetu? Nedáte dopustit na vlastní dojem z reálného výrobku? Nemusíte se již omezovat pouze na obrázky. Napište si o vzorek podlahy.
Rozhodování o tom, jakou podlahu vybrat není vždy nejjednodušší, proto jsme pro Vás připravili vzorky podlah zdarma. Snažíme se Vám tím ulehčit přemýšlení, jak podlaha skutečně vypadá, jak je asi hrubá, jestli je vzorek dostatečně
výrazný, jestli Vám barevně sedí atd…


Více informací na stránkách www.fortelock.cz
nakladka
Tip pro Vás
Rozdávejte vzorky podlah i mezi Vaše zákazníky. Většinou stačí zaslat jen malý obdélníkový vzorek daného vzoru a barvy, kterou klient chce, ušetříte mu složité rozhodování a zvýšíte si šance na další prodej. Rádi Vám pomůžeme, neváhejte
a napište si vzorky podlahy Fortelock, ovšem prosíme v rozumných množstvích, ať k vám nemusíme posílat celý kamión :)
5. FORMULAFORTE 1605
KOUZLO PRO HLAZENÍ PODLAH
Ačkoliv se Vám může zdát název produktové řady FormulaForte jako pojem vytažený z příručky pro kouzelníky, není tomu tak. Jedná se o přípravek umožňující dokonalé vytvrzení betonových povrchů. Přečtěte si, jak funguje a jaké jsou jeho výhody.
nakladka
Pokud zlehka nahlédneme do chemického názvosloví, jedná se o polymerkřemičitan integrující densifi kátor betonu a polymer pro jednodušší hlazení. A co to znamená pro nás smrtelníky? A k čemu nám to bude? Tento přípravek je zejména vhodný pro oblast průmyslu, kde jej také využijete nejčastěji. Pokud uvedeme konkrétně produkt FormulaForte 1605 Integral, tak ten zajišťuje vytvrzení povrchu připraveného pro nejvyšší zatížení. Zároveň velmi zjednodušuje strojní hlazení i při nižším obsahu vody v betonu a bez nutnosti následného narušování betonu skrápěním vodou. Víte, že právě skrápění
vodou je jedna z nejčastějších příčin následných sporů a reklamací? Proč tomu tak je? Při skrápění vodou dochází u svrchní vrstvy strojně hlazených podlahovin ke zvyšování porozity, snižování povrchové tvrdosti, zvyšování objemových změn. A tyto změny vedou ke snižování klíčových materiálových vlastností. Jako je povrchová odolnost, vznik povrchových defektů (mikrotrhlin až trhlin), sprašování, zhoršené čistitelnosti a ve výsledku tedy k nižší užitné hodnotě stavebního díla.
Výhody použití produktu v praxi
 • lubrikuje hlazený povrch pro jednodušší a účinnější hlazení bez nutnosti skrápění vodou
 • při chemickém spojení s aditivem ASA ve vsypech Fortedur omezuje vlásečnicové trhliny
 • urychluje celkovou dobu hlazení
 • zjednodušuje hlazení a zlepšuje kvalitu výsledného povrchu
 • snižuje rychlost odpařování a tím pomáhá při hlazení na slunci, při větru, suchu, na venkovních prostranstvích apod.
 • snižuje námahu při hlazení a snižuje opotřebení strojů
 • zvyšuje fi nální obrusuodolnost podlahy díky synergickému působení s amorfním oxidem křemičitým používaným v aditivu SilicaEff ect ve vsypech Fortedur
 • díky čistým křemičitanům vytváří tvrdší, méně nasákavý povrch odolnější skvrnám
 • zvyšuje rázovou houževnatost a povrchovou tvrdost
 • zlepšuje čistitelnost podlah a významně redukuje jejich sprašování
Jak to funguje?
FormulaForte 1605 Integral se sprejuje na čerstvý beton a to zejména před procesem hlazení, a v případě potřeby následně i v jeho průběhu. Přípravek začne poté reagovat se složením betonu a zpomalí tuhnutí jeho svrchní vrstvy. Získáte tak více času na činnost hlazení a také předejte tvoření trhlin. Při chemickém spojení s aditivem ASA obsaženým ve vsypech Fortedur navíc dochází k omezení vlásečnicových trhlin. (Nejste si jistí, k čemu je aditivum ASA? Dozvíte se v příštím vydání čtvrtletníku ForteNews)

Zároveň FormulaForte 1605 Integral díky technologii čistých křemičitanů desinfi kuje povrch betonu a zvyšuje jeho kompaktnost. Ošetřené povrchy mají eliminovanou prašnost, sníženou nasákavost a snadněji se čistí.
6. FORTEMIX POMÁHÁ – I VY MŮŽETE NAVRHNOUT KOMU DALŠÍMU
Máte ve svém okolí nějakou neziskovou organizaci, která potřebuje podpořit? Organizace by měla být zaměřena na pomoc sociálně nebo fyzicky znevýhodněným osobám, podpoře vzdělávání, občanské společnosti apod. Napište nám, a pokud to bude v našich silách, rádi pomůžeme.
V současné době pomáháme
 • Centrum Fort 49 v Krakově. Centrum aktivně podporuje a rozvíjí sociálně hendikepované děti a mládež.
 • Mobilní hospic Ondrášek – organizace zabývající se komplexní podporou nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým a jejich rodinám
 • Charita Frýdek-Místek – nezisková organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb. Cílovou skupinou uživatelů služeb jsou senioři, lidé s psychickým onemocněním, a mládež ohrožená sociálním vyloučením.
 • Benefi ční festival SweetsenFest
 • Stonožka Ostrava – organizace pro pomoc osobám s postižením – mentálním, fyzickým, kombinovaným i osoby s poruchou autistického spektra ve věku 6 – 64 let.
 • Portál Modernidejiny.cz – internetový portál zabývající se historií 20.století používaný většinou učitelů dějepisu
 • Rekonstrukce státu – organizace aktivně podporující občanskou společnost a odpovědnost politiků


Své návrhy pište na: holeckova@fortemix.eu

7. UŽ I BMW PARKUJE NA PODLAZE FORTELOCK
REFERENCE
Dlažba Fortelock byla zvolena jako nejhodnější alternativa podlahových krytin také v garážích pro automobily BMW. A to především díky svým vlastnostem, jako jsou odolnost vůči zátěži i chemikáliím, snadná a rychlá pokládka, jednoduchá údržba a čištění.
Dlažba: Fortelock Black
Rozloha: 3.000 m2
Stát: Německo
Rok realizace: 2016
nakladka
A protože se společně setkáme až na v příštím roce, přejeme Vám tímto:

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.
stripe
logo info@fortemix.cz www.fortemix.cz
logo 03/2016 flag
Dobrý den, naši vážení zákazníci,
ve 3. vydání Fortenews 2016 jsme pro vás připravili tato témata:
 • „Střílí“ vám vsypy? Ve spolupráci s odborníky v oboru jsme v praxi přišli na příčinu.
 • 55000 m2 metalického vsypu Fortedur 1030” pro novou halu Mobis Lamp Shop, v Ostravě – Mošnově.
 • Litevské pivo na české podlaze – 7000 m2.
 • Tolik zmiňované téma uprchlíků v Evropě se dotklo i Fortemixu. Jak? Na PVC dlaždicích Fortelock obývají 7600 m2.
Za Fortemix vám přeji slunečné léto
foto
Monika Chwastková
Manažer marketingu
sign
stripe
STŘÍLEJÍCÍ VSYPY – VÍME PROČ!
Máme potvrzeno nezávislými technickými odborníky
Na některých podlahách se stává, že v průběhu hlazení dochází k uvolňování zrn vsypu (či drobného kameniva ze svrchní vrstvy betonu) a k jejich vypadnutí z betonu. Toto následně zanechá dírku nebo kráter v povrchu, který je někdy důvodem k reklamaci podlahy a nutnosti podlahu opravit.
Protože jsme se s tímto setkali také u některých našich klientů, rozhodli jsme se oslovit členy VUT (Vysoké učení technické) a ve spolupráci s techniky Fortemixu vznik tohoto jevu vysvětlit.
logo
POSTUP I – ODEBRÁNÍ VZORKŮ
Obecně se dá říci, že tento jev vzniká na různých betonech a při použití různých vsypů od různých výrobců. Byly zaznamenány stejné defekty na prostých hlazených betonech, kdy vypadávaly zrna drobného kameniva.
Toto značně ztěžovalo hledání příčin. Odebrali jsme tedy na několika projektech část podlahy s výskytem uvolňujícího se zrna plniva vsypu. Odběr jsme provedli jádrovým vývrtem do hloubky 30mm, bez použití chlazení. Neporušený vzorek jsme v laboratorních podmínkách naformátovali a po odstranění vsypového plniva a pozlacení přezkoumali
 • oblast vzniklého kráteru
 • lomové plochy řezu cementového vsypu
 • strojně hlazené nášlapné vrstvy
POSTUP II – DETAILNÍ ROZBOR
Za použití elektronové mikroskopie (zvětšení 50x ), jsme, pod odstraněným plnivem cementového vsypu, identifikovali porozitu svrchní vrstvy betonové směsi.
logo
Porézní struktura vykazovala propojení do kanálkových struktur, které vznikly s největší pravděpodobností mechanismem vytlačování roztoku plastifikátoru (pórové vody) na povrch při hutnění. Tímto způsobem došlo také k oslabení spojení mezi podkladním betonem a plnivem, kdy okolní pojivo netvoří obvyklou hutnou strukturu, ale výrazně porézní oblasti, které nemohou zajistit dostatečnou soudržnost plniva s okolním betonem. Stoupající roztok plastifikátoru prostoupil až do nášlapné vrstvy přiléhající k plnivu. Toto je vidět i na fotografiích níže.
logo
K uvolňování dochází u částic pocházejících z nášlapné vrstvy (vsypu či svrchní vrstvy betonu) a to bez rozdílu jejich chemického složení či morfologie povrchu (křemenný písek i drcené slinuté abrazivní kamenivo).
Defekt tedy není způsoben nevhodnými parametry povrchové vrstvy plniva.
Lze konstatovat, že pozorovaný defekt je z pohledu ČSN 74 4505 odstranitelný sanačními postupy.
ZÁVĚR
K vypadávání plniva vsypu tedy nedochází z důvodu nekompatibility kameniv a ve vsypu s betonem, ale z důvodu vytvoření pórovité struktury přímo v betonu pod vsypem.
Omezit tento jev lze pouze úpravou receptury betonové směsi
 • udržet nižší vodní součinitel (nepřekračovat w/c 0,55)
 • nesnižovat výrazně obsah cementu
 • nenahrazovat výrazně cement jeho „náhradami“ (jemně mletrá struska apod.)
 • omezit použití či minimalizovat obsah superplastifikátoru (především nejsilnějších typů na bázi polykarboxylátů)
 • ověřit zda nedochází k navyšování obsahu vzduchu u betonů s drátky v kombinaci s použitým superplastifikátorem

PODLAHY S EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍM?
Naši podlaháři doporučují Fortedur 1030!
logo
Fortedur 1030
 • Vsypová směs s metalickými plnivy (56,5%)
 • Vhodná pro pancéřové podlahy s extrémním zatížením (sklady, tovární dílny, velkoobchody)
 • Zvýšená odolnost vůči vsakování kapalin (oleje, rozpouštědla a další)
 • Obsahuje ASA (snižuje tvorbu trhlin)
 • Obsahuje SILICA EFFECT (nižší pórovitost, nižší násakovost)
Výhody systému
 • Nízká cena
 • Vysoká produktivita a jednoduchost pokládky
 • Možnost vysokého provozního zatížení
 • Snížená prašnost a nekluznost povrchu
 • Zvýšená odolnost proti rázům
 • Zvýšená odolnost proti vsakování agresivních látek
 • Možnost barevného provedení
logo
55 000 m2 pro novou halu Mobis Lamp Shop, v Ostravě – Mošnově
„Pro vsyp Fortedur 1030 jsme se rozhodli kvůli jeho parametrům k obrusu, otěru a tvrdosti. Konkrétně tedy kvůli vysoké zátěži strojů, velké frekvenci VZV vozíků a také odolnosti vůči otěrům podlahy, předpokládáme-li, že na ni budou padat částice, které při výrobě vznikají.“
thumb
Ivan Leitmann
obchodně – technický manažer, Proreco
logo
Litevské pivo na české podlaze – 7000 m2
„S Fortemixem pracuji už několik let a našim architektům navrhuji, který materiál je pro zakázku nejvhodnější. Pro vysoké zatížení, které v tomto skladu je a bude, je Fortedur 1030, ideální.“
thumb
Gediminas Janulis
ředitel UAB “Betono apsaugos sistemos”, Vilnius

Další vybrané zakázky s metalickým vsypem
Fortedur 1030 a Fortedur 1031
logo
logo
Uprchlíci v Dusseldorfu ubytováni na 7 600 m2 Fortelocku
„Hlavním požadavkem byla rychlost pokládky.
S PVC dlaždicemi Fortelock bylo 7 600 m2 položeno za necelé 3 týdny“
thumb
stripe
logo info@fortemix.eu www.fortemix.eu
logo 02/2016 flag
Dobrý den, vážení obchodní partneři,
Jsem velmi ráda, že jsem se s některými z vás mohla během 1. kvartálu mého působení ve Fortemixu sejít a slyšela cennou zpětnou vazbu.
Děkuji vám za vaši vstřícnost ve spolupráci a těším se na další setkání.
A co se tentokrát dočtete?
Připravili jsme pro vás srovnávací studii pro pohyb VZV v předem definovaných drahách mezi vysokoregálovými zakladači. Srovnáváme strojně hlazený cementový systém se systémem broušení pojezdových stop.
Ohlédneme se za zakázkami vás, našich vážených klientů, protože víme, že nejen kvalita a servis, které jsou pro nás velkou konkurenční výhodou, je také reference velmi důležitá.
Pojďme na to, přeji příjemné počtení
foto
Monika Chwastková
Manažer marketingu
sign
stripe
SROVNÁVACÍ STUDIE – Řešení pro pohyb VZV v předem definovaných drahách mezi vysokoregálovými zakladači
Pro stažení klikněte zde.
logo
Co o dlaždicích Fortelock řekli naši zákazníci…

Snesou i velmi vysokou zátěž, rychlá pokládka. Když sečtu klady, vyplatí se v konečném důsledku i cenově.
“Potřebovali jsme rychlé řešení pro velmi poškozenou betonovou podlahu. Důležitým požadavkem bylo, aby výsledný povrch snesl častou frekvenci vozíků s vyšší zátěží Navíc, si můžeme dovolit zavřít tak 2 dny ročně, takže jsme potřebovali, aby podlaha byla hotova v co nejkratším čase. Podlaha neklouže a pokud by se přeci jen poškodila jedna dlaždice, jde okamžitě vyměnit.“
thumb
p. Barcai
vedoucí provozu květinářství Curel

Jednoznačně údržba – pro fitko velmi důležité.
„Skvěle se udržují. Chlapi se tady hodně potí a ten pot se na těch dlaždicích pak dá opravdu lehce a rychle omýt. A další výhoda…když jsme porovnávali s konkurencí, byly jednoznačně nejlevnější.“
thumb
Milan Hanousek
majitel Fitness centra Diamond Gym
logo
SERVIS? To je naše hlavní konkurenční výhoda!
 • Profesionální tým našich OM s mnohaletými zkušenostmi z oboru
 • Nabídka technické pomoci je u nás samozřejmostí
 • Většinu našich produktů expedujeme do 24 hodin od objednávky
 • Výhodné ceny dopravy – denně poptáváme desítky spedičních firem
 • Případnou reklamaci okamžitě řešíme k oboustranné spokojenosti

„Pro mě velmi důležitý servis a kvalita dodávaného materiálu a to se mi od vás dostává, jsem maximálně spokojen.“
thumb
Rajmund Szánto
Interier - Tatry, spol. s r.o.
logo
Kvalita materiálu? Pro nás je klíčová!
Jsme výrobci již vstupního materiálu a na kvalitě si zakládáme.
stripe
logo info@fortemix.eu www.fortemix.eu
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz