Informace o společnosti Fortemix

Společnost Fortemix s.r.o. je českou společností specializující se na výrobu průmyslových podlahových systémů. Na této specializaci budujeme moderní podnik, který se díky kvalitě, ceně a inovacím etabloval již v 9 zemích střední a východní Evropy. Naším cílem není stát se „dalším z mnoha", ale stát se Vašim důležitým partnerem v oblasti stavebních hmot a chemie. Aby se tak stalo, uděláme vše pro Vaši spokojenost v každé oblasti – ať už půjde o pohotovou reakci na Vaše požadavky, technickou pomoc, kvalitu našich výrobků, rychlost výroby apod., vždy uděláme maximum pro Vaši spokojenost.

 

 

Proč právě u nás

 

Zákazník až na prvním místě

V takto silném konkurenčním boji, který zde na trhu stavebních hmot pro průmyslové podlahy existuje, je jedinou možností udělat pro našeho zákazníka vše.

 

Inovace pro Vás a bez příplatku

Naše hmoty (vsypy, potěry, samonivelační stěrky) obsahují aditiva ASA a CRYX, které výrazně snižují objemové změny a tím snižují tvorbu mikrotrhlin, což je důležité jak u nových podlah tak u renovací podlah, rekonstrukcí podlah a u oprav podlah. Kromě toho SILICA EFFECT vytvoří z aplikovaného výrobku naprosto kompaktní celek, který je následně materiálově hodnotnější. FormulaForte obsahuje patentově chráněné komponenty chemicky vytvrzující betónovou podlahu a unikátní čisté křemičitany výrazně zvyšující kvalitu ošetření betonové podlahy. Tyto inovativní komponenty našich výrobků pro průmyslové podlahy Vám navíc poskytujeme bez jakéhokoliv příplatku.

 

Moderní výroba

Poznatky z minulých podnikatelských aktivit a naši zkušení odborníci nám umožnili postavit bez nadsázky jednu z nejmodernějších a v našem segmentu trhu i nejvýkonnějších výrobních linek na materiály pro průmyslové podlahy a betonové podlahy obecně, která vyrábí naše vsypy, potěry a samonivelační stěrky. Automatizovaný počítačový systém řízení jen dostává receptury, načež si celý další proces výroby od zásobníku po paletizér řídí sám. Lidský faktor je tedy zredukován na minimum a naše výrobky mohou tvořit pevný základ vaší nové podlahy nebo mohou posloužit při opravě podlahy nebo při renovaci podlahy nebo rekonstrukci podlahy.

 

Kvalita na jiné úrovni

Zmiňované omezení lidského faktoru a výroba dle norem ISO 9001 a ISO 14001 následně zaručuje výrazné snížení možností vzniku chyb v produkci materiálů pro průmyslové podlahy. K redukci i zbývajících možností neshod máme zavedený velice přísný systém kontroly jak vstupních tak i výstupních materiálů pomocí počítačově řízených zkušebních přístrojů. Těmi jsou například přístroj na měření otěruvzdornosti postavený na bázi anglické metody BCA, Vicatův přístroj, přístroj k laserovému měření objemových změn nebo v neposlední řadě počítačem řízený lis k měření pevnosti v tlaku a tahu za ohybu. Jedním z dalších nástrojů kontroly našich výrobků je i implementovaný systém sledování výroby, který je okamžitě schopen z informace obsažené na pytli s výrobkem vyčíst všechny údaje o výrobě a dodávce.

Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz