Fortedur Wet

Charakteristika systému

Cementové samonivelační stěrky jsou finální nebo vyrovnávací vrstvy vyzrálých betonových podlah. Tyto jsou vytvořené smísením vody a průmyslově vyráběné suché práškové směsi na bázi cementu, plniv a chemických příměsí. Jsou vhodné v provozech, u kterých je  požadována vysoká odolnost a vynikající rovinatost a přilnavost k podkladnímu betonu

Vhodné provozy

Výroba včetně těžké

Skladování včetně vysokoregálového

Administrativa, obchody

Parkování

Výhody systému

Rychlá pokládka

Vysoká přilnavost

Možnost vysokého provozního zatížení

Snížená prašnost a nekluznost povrchu

Možnost barevného provedení

Tolerance vůči vlhkosti podkladu

Nevhodné provozy

Chemická a potravinářská výroba

Nevýhody systému

Nutný dobrý podklad, jeho kvalitní příprava a odborná aplikace

Oproti systému Fornivel nutnost zahlazení

 

Inovace oproti konkurenci

Fortecoat 1425 dokonaleji vytvrzuje a utěsňuje proti olejům a vodě

Parametry systému

 

 • Tloušťka vrstvy 5-20 mm
 • Pochůznost po 1-3 dnech
 • Plné zatížení po 28 dnech
 • Pevnost v tlaku 65-80 MPa
 • Obrus dle BCA 0,02-0,05 mm

Pracovní kroky

 

Nová betonová deska

 • Položení betonové desky v min. 10 cm

Stará betonová deska

 • Zdrsnění podkladu
 • Zdrsnění podkladu frézováním a vysátí
 • Intenzivní a déletrvající vlhčení podkladu
 • Aplikace cementového můstku Fortedur 1091
 • Smísení směsi Fortedur wet s vodou a její roztažení a srovnání
 • Zahlazení
 • Aplikace krycího uzavíracího laku Fortecoat
 • Prořezání spár a vyplnění tmelem

Skladba systému

 

 • Fortedur 1011 (potěrová směs na bázi písku)
 • Fortedur 1021 (potěrová směs s 55% plniv na bázi
 • slinutých oxidů)
 • Fortedur 1026 (potěrová směs na bázi syntetických
 • a metalických plniv)
 • Fortedur 1031 (potěrová směs s 56% metalických
 • plniv)
 • Fortedur 1041 (potěrová směs na bázi karbidu
 • křemíku)
 • Fortecoat 1425, 1426 (krycí uzavírací lak)
Produkty
Fortedur 1011 Wet
25kg
Fortedur 1011 Wet
Potěrová směs pro betonové podlahy se střední provozní zátěží s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1011 Wet
Fortedur 1021 Wet
25kg
Fortedur 1021 Wet
Potěrová směs pro betonové podlahy s vysokou provozní zátěží s vlákny(úprava CRACK STOP) a s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1021 Wet
Fortedur 1026 Wet
25kg
Fortedur 1026 Wet
Potěrová směs pro betonové podlahy s velmi vysokou provozní zátěží s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1026 Wet
Fortedur 1031 Wet
25kg
Fortedur 1031 Wet
Potěrová směs pro betonové podlahy s velmi vysokou provozní zátěží s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1031 Wet
Fortedur 1041 Wet
25kg
Fortedur 1041 Wet
Potěrová směs pro betonové podlahy s velmi vysokou provozní zátěží s vyššími estetickými vlastnostmi s vlákny (úprava CRACK STOP) a s aditivem ASA
Srovnej
Detail
Fortedur 1041 Wet
Fortedur 1091
25kg
Fortedur 1091
Jednosložkový spojovací můstek pro vrstvy na cementové bázi
Srovnej
Detail
Fortedur 1091
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz