Fortegrout 1210

Technické parametry
25 MPa
Pevnost v tlaku po 1 dni
min. 60 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech
min. 3 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 1 dni
min. 8 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech
světle šedá
Barva
1,8 kg/m2
Spotřeba při toušťce 1mm
10 – 100 mm
Tloušťka vtstvy
19,5 - 20,5 cm
Rozlivná zkouška (prstenec dodáván výrobcem)
min. 30 min.
Zpracovatelnost směsi při 20°C
1 – 3 h
Pochůznost při 20°C
7 dnů
Plné zatížení při 20°C
6 měsíců
Skladovatelnost
3 - 4 l/25kg
Množství záměsové vody
Porovnat s parametry ostatních produktů
Kontaktní formulář
Pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj konakt a my se vám ozveme.
' '
Fortegrout 1210

Charakteristika systému

Fortegrout je suchá směs obsahující speciální druhy cementů, plniv achemických příměsí včetně aditiva ASA.

Použití systému

Vysocetekutá zálivka Fortegrout je určena pro zalévání otvorů,podlévání technologických celků a kotvení prvků do betonových celků, u kterých je požadována vysoká přídržnost k podkladnímu betonu. Fortegrout je aplikovatelný na vyzrálé podklady a díky rychlému nárůstu pevností je možné jej používat k pracím, které vyžadují minimálnítechnologické přestávky.

Zvláštnosti systému

  • Aditivum ASA chemicky modifikuje průběh hydratační reakce akompenzuje smrštění betonové směsi v čase tuhnutí i tvrdnutí. Použitím těchto přísad je zajištěna vyšší objemová stabilita, která zajišťuje vynikající vyplnění a fixace prostoru. V delším časovém horizontu je tímto dosažen výhodnější průběh křivky smrštění.
  • Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce je díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižšínasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dálezvýšení fyzikálně-mechanických vlastností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz