Fortedur 1031 Wet

Technické parametry
Metalické plniva
Plnivo
56,5%
Hmotnostní obsah plniva v suché směsi
min. 80 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech
0,02 mm
Obrusnost dle BCA
5 - 20 mm
Tloušťka vtstvy
4,0 - 4,5 l/kg
Množství záměsové vody
dle ceníku
Barva
12 měsíců
Skladovatelnost
1,8 kg/m2
Spotřeba při toušťce 1mm
Porovnat s parametry ostatních produktů
Kontaktní formulář
Pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj konakt a my se vám ozveme.
' '
Fortedur 1031 Wet

Charakteristika systému

Systém Fortedur 1031 Wet se skládá z práškové směsi obsahující speciální druhy cementů, plniv na bázi slinutých oxidů, vláken, chemických příměsí včetně aditiva ASA a dále ze speciálního vytvrzovacího nátěru Fortecoat 1425.

Použití systému

Systém Fortedur 1031 Wet je určen pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah s vysokou provozní zátěží metodou „wet to wet", u kterých je požadována nadstandardní odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a zvýšená odolnost vůči vsakování kapalin (oleje, rozpouštědla a další). Výrobek je aplikován jako povrchová úprava čerstvě položené betonové směsi.

Zvláštnosti systému

 • Additivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměsí obsaženou přímo v suché směsi, která výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy zajištěním vyšší objemové stálosti. Tímto zdokonaluje výsledný vizuální dojem a zároveň vylepšuje mechanické vlastnosti výsledné podlahy.
 • Úprava CRACK STOP. Výrobek obsahuje vysoce odolná zirkoničitá vlákna, která zajišťují trojrozměrné (všesměrové) vyztužení hmoty v průběhu jejího zrání a následně napomáhá zvyšovat odolnost vůči vysokému lokálnímu zatížení.
 • Fortecoat 1425 – je speciálně navržený nátěr, který díky své naprosté kompatibilitě se suchou složkou systému s ní vytváří ideální jednotu projevující se v dokonalejším vytvrzení podlahové vrstvy a jejím utěsnění proti olejům a vodě.
 • Příměsemi vysoce abraziodolných mikročástic, které se stávají součástí nejsvrchnější povrchové vrstvy výsledného systému, se daří výrazně zvyšovat povrchovou odolnost.
 • Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce systému je díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižší nasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dále zvýšení pevností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.

Výhody systému

 • Mnohonásobná životnost podlahy ve srovnání s klasickými betony za minimální navýšení výsledné ceny
 • Vysoká produktivita a jednoduchost pokládky
 • Vysoká odolnost vůči střední provozní zátěži
 • Zvýšená odolnost proti rázům
 • Zvýšená odolnost proti vsakování agresivních látek (oleje, rozpouštědla a další)
 • Omezení prašnosti a nekluznosti povrchu

 

Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz