Fortedur 1025

Technické parametry
Sl. oxid.+metalické
Plnivo
27,71%+27,71%
Hmotnostní obsah plniva v suché směsi
min. 80 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech
0,025 mm
Obrusnost dle BCA
dle ceníku
Barva
12 měsíců
Skladovatelnost
4 - 7 kg/m2
Spotřeba při toušťce 1mm
Porovnat s parametry ostatních produktů
Kontaktní formulář
Pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj konakt a my se vám ozveme.
' '
Fortedur 1025

Charakteristika výrobku

Vsypová směs Fortedur 1025 je směs obsahující speciální druhy cementů, metalických plniv a plniv na bázi slinutých oxidů, chemických příměsí včetně aditiva ASA.

Použití výrobku

Vsypová směs Fortedur 1025 je určena pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah s velmi vysokou provozní zátěží, u kterých je požadována nadstandardní odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a zvýšená odolnost vůči vsakování kapalin (oleje, rozpouštědla a další). Vsypová směs je aplikována jako povrchová úprava čerstvě položené betonové směsi.

Funkční spolehlivost výrobku je zaručena v doporučeném systému, který se skládá z práškové směsi Fortedur 1025 a dále ze speciálního vytvrzovacího nátěru Fortecoat 1425.

Zvláštnosti systému

  • Additivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměsí obsaženou přímo v suché směsi, která výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy zajištěním vyšší objemové stálosti. Tímto zdokonaluje výsledný vizuální dojem a zároveň vylepšuje mechanické vlastnosti výsledné podlahy.
  • Fortecoat 1425 – je speciálně navržený nátěr, který díky své naprosté kompatibilitě se suchou složkou systému s ní vytváří ideální jednotu projevující se v dokonalejším vytvrzení podlahové vrstvy a jejím utěsnění proti olejům a vodě.
  • Příměsemi vysoce abraziodolných mikročástic, které se stávají součástí nejsvrchnější povrchové vrstvy výsledného systému, se daří výrazně zvyšovat povrchovou odolnost.
  • Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce systému je díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižší nasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dále zvýšení pevností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz