Fortedur 1020

Technické parametry
Na bázi slinut. oxidů
Plnivo
55,42%
Hmotnostní obsah plniva v suché směsi
min. 70 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech
0,035 mm
Obrusnost dle BCA
dle ceníku
Barva
12 měsíců
Skladovatelnost
3 - 6 kg/m2
Spotřeba při toušťce 1mm
Porovnat s parametry ostatních produktů
Kontaktní formulář
Pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj konakt a my se vám ozveme.
' '
Fortedur 1020

Charakteristika systému

Systém Fortedur 1020 se skládá z práškové směsi obsahující speciální druhy cementů, plniv na bázi slinutých oxidů, chemických příměsí včetně aditiva ASA a dále ze speciálního vytvrzovacího nátěru Fortecoat 1425.

Použití systému

Systém Fortedur 1020 je určen pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových betonových podlah s vysokou provozní zátěží, u kterých je požadována nadstandardní odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a zvýšená odolnost vůči vsakování kapalin (oleje, rozpouštědla a další). Výrobek je aplikován jako povrchová úprava čerstvě položené betonové směsi.

Zvláštnosti systému

  • Additivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměsí obsaženou přímo v suché směsi, která výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy zajištěním vyšší objemové stálosti. Tímto zdokonaluje výsledný vizuální dojem a zároveň vylepšuje mechanické vlastnosti výsledné podlahy.
  • Fortecoat 1425 – je speciálně navržený nátěr, který díky své naprosté kompatibilitě se suchou složkou systému s ní vytváří ideální jednotu projevující se v dokonalejším vytvrzení podlahové vrstvy a jejím utěsnění proti olejům a vodě.
  • Příměsemi vysoce abraziodolných mikročástic, které se stávají součástí nejsvrchnější povrchové vrstvy výsledného systému, se daří výrazně zvyšovat povrchovou odolnost.
  • Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce systému je díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižší nasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dále zvýšení pevností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz