Fortedur 1010

Technické parametry
Křemičité písky
Plnivo
66,42%
Hmotnostní obsah plniva v suché směsi
min. 65 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech
0,05 mm
Obrusnost dle BCA
3 - 6 kg/m2
Spotřeba při toušťce 1mm
dle ceníku
Barva
12 měsíců
Skladovatelnost
Porovnat s parametry ostatních produktů
Kontaktní formulář
Pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj konakt a my se vám ozveme.
' '
Fortedur 1010

Charakteristika výrobku Fortedur 1010

Vsypová směs Fortedur je směs obsahující speciální druhy cementů, plniv, chemických příměsí včetně aditiva ASA.

Použití výrobku

Vsypová směs Fortedur je určena pro přípravu nášlapné vrstvyprůmyslových betonových podlah, u kterých je požadována vysoká odolnost v obrusu, odolnost proti rázům a zvýšená odolnost vůčivsakování kapalin (oleje, rozpouštědla a další). Vsypová směs je aplikována jako povrchová úprava čerstvě položené betonové směsi.Funkční spolehlivost výrobku je zaručena v doporučeném systému, který se skládá z práškové směsi Fortedur a dále ze speciálníhovytvrzovacího nátěru Fortecoat 1425, 1426 (na vodní bázi).

Zvláštnosti systému

  • Additivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměsíobsaženou přímo v suché směsi, která výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy zajištěním vyšší objemové stálosti. Tímto zdokonaluje výsledný vizuální dojem a zároveň vylepšuje mechanické vlastnosti výsledné podlahy.
  • Fortecoat 1425, 1426 – je speciálně navržený nátěr, který díkysvé naprosté kompatibilitě se suchou složkou systému s ní vytváříideální jednotu projevující se v dokonalejším vytvrzení podlahové vrstvy a jejím utěsnění proti olejům a vodě.
  • Příměsemi vysoce abraziodolných mikročástic, které se stávajísoučástí nejsvrchnější povrchové vrstvy výsledného systému, se daří výrazně zvyšovat povrchovou odolnost.
  • Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce systémuje díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižšínasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi , dálezvýšení pevností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz