Fornivel 1111 CS

Technické parametry
zirkonič. vlákna
Výztuž
> 25 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech
> 6 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech
světle šedá
Barva
1 - 10 mm
Tloušťka vtstvy
1.5 kg/mm/m2
Spotřeba
20 min.
Zpracovatelnost směsi při 20°C
2 - 4 h
Pochůznost při 20°C
1 dnů
Plné zatížení při 20°C
26 - 28 cm
Rozlivná zkouška (prstenec dodáván výrobcem)
6 měsíců
Skladovatelnost
6 - 6.5 l/25kg
Množství záměsové vody
Porovnat s parametry ostatních produktů
Kontaktní formulář
Pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj konakt a my se vám ozveme.
' '
Fornivel 1111 CS

Charakteristika výrobku

Fornivel je průmyslově vyráběná suchá jednosložková prášková směs na bázi cementu, plniv a chemických příměsí včetně aditiv ASA a CRYX.

Použití výrobku

Samonivelační směs Fornivel je určena pro přípravu vyrovnávací vrstvy betonových podlah, u kterých je požadována vynikající rovinatost a přilnavost k podkladnímu betonu. Výrobek je aplikovatelný na vyzrálé podklady a díky rychlé ztrátě vlhkosti lze na něj aplikovat měkkou i tvrdou krytinu s minimálními technologickými přestávkami.

Zvláštnosti systému

  • Aditivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměsí obsaženou přímo v suché směsi, která výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy, čímž zdokonaluje výsledný vizuální dojem a zároveň vylepšuje mechanické vlastnosti materiálu. Kromě toho snižuje u samonivelačních stěrek náročnost pokládky.
  • Aditivum CRYX vytváří tzv. krystalizační efekt, který váže záměsovou vodu dokrystalizační struktury vznikající hmoty, čímž zamezuje jejímu unikání do prostoru, snižuje čas tuhnutí a zejména výrazně omezuje vznik mikrotrhlin.
  • Fortecoat 1410 – je speciálně navržený podkladní nátěr, který dokonale připravuje podklad před aplikací suché složky systému.
  • Fortecoat 1420 a 1421 jsou speciálně navržené nátěry, které díky své naprostékompatibilitě s ostatními složkami, vytváří s nimi ideální jednotu projevující se v dokonalejším vytvrzení podlahové vrstvy a jejím utěsnění proti olejům a vodě.
  • Vlákna CRACK STOP (CS). Výrobek obsahuje vysoce odolná zirkoničitávlákna, která zajišťují trojrozměrné (všesměrové) vyztužení hmoty v průběhu jejího zrání a následně napomáhá zvyšovat odolnost vůči vysokému lokálnímu zatížení.
  • Příměsemi vysoce abraziodolných mikročástic, které se stávají součástínejsvrchnější povrchové vrstvy výsledného systému, se daří výrazně zvyšovat povrchovou odolnost.
  • Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce je díky SILICAEFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižší nasákavosti, vyššímrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dále zvýšení fyzikálně-mechanickýchvlastností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz