Forcem 1311

Technické parametry
min. 35 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech
min. 7 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech
světle šedá
Barva
10 – 50 mm
Tloušťka vtstvy
1,8 kg/m2
Spotřeba při toušťce 1mm
min. 30 min.
Zpracovatelnost směsi při 20°C
2 – 4 h
Pochůznost při 20°C
7 dnů
Plné zatížení při 20°C
6 měsíců
Skladovatelnost
3.5 - 4 l/25kg
Množství záměsové vody
Porovnat s parametry ostatních produktů
Kontaktní formulář
Pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj konakt a my se vám ozveme.
' '
Forcem 1311

Charakteristika systému

Forcem je prášková směs obsahující speciální druhy cementů, plniv,chemických příměsí včetně aditiv ASA a CRYX.

Použití systému

Vyrovnávací roztékavý rychlopotěr Forcem je určen pro přípravuvyrovnávací vrstvy betonových podlah, u kterých je požadována vynikající rovinatost a přilnavost k podkladnímu betonu. Forcem je aplikovatelný na vyzrálé podklady a díky rychlé ztrátě vlhkosti a kompatibilitě složení, lze na něj aplikovat finální povrchy s minimálními technologickými přestávkami.

Zvláštnosti systému

  • Aditivum ASA (Anti-Shrinkage Agent) je speciální příměsíobsaženou přímo v suché směsi, která výrazně snižuje tvorbu vlasových trhlin na povrchu výsledné podlahy, čímž vylepšuje mechanické vlastnosti materiálu. Kromě toho snižuje náročnost pokládky.
  • Aditivum CRYX vytváří tzv. krystalizační efekt, který vážezáměsovou vodu do krystalizační struktury vznikající hmoty, čímž zamezuje jejímu unikání do prostoru, snižuje čas tuhnutí a zejména výrazně omezuje vznik mikrotrhlin.
  • Použitím velmi jemných kulovitých částic v suché složce je díky SILICA EFFECTu dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižšínasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti a odolnosti vůči korozi, dále zvýšení fyzikálně-mechanických vlastností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.
  • Úprava CRACK STOP. Výrobek obsahuje vysoce odolná zirkoničitávlákna, která zajišťují trojrozměrné (všesměrové) vyztužení hmoty v průběhu jejího zrání a následně napomáhá zvyšovat odolnost vůčivysokému lokálnímu zatížení.
Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz